U OKVIRU ciklusa „Svedoci Atlantide" autor Muharem Bazdulj osvetljava ličnost jednog pisca koji je pisao o nama u svojim knjigama, pesmama, esejima i pismima, a koji se prvenstveno bavio Beogradom ali i nekim drugim delovima Jugoslavije neposredno posle Drugog svetskog rata.

Komentari (0)