DA li je "slučaj Lečić" presedan koji se neće ponoviti, ili bi ubuduće mogao postati opasna praksa, sa obrazloženjem da svi imamo pravo na lični stav i građansku slobodu da postupimo prema sopstvenim moralnim načelima, makar to značilo i da sudimo pre suda?

Komentari (2)