NA gradilištu u Višnjici došlo je do nesreće kada je radnika na gradilištu zatrpala zemlja.

Komentari (0)