NISU TAČNI NAVODI O NBS: Centralna banka nikad nije osporavala pravo banaka da naplate obradu kredita

B. Ca.

25. 09. 2020. u 20:10

NARODNA banka Srbije je ukazala da su netačne informacije koje se poslednjih dana pojavljivala u medijima o stavu NBS o nezakonitosti naplate troškova obrade kredita.

НИСУ ТАЧНИ НАВОДИ О НБС: Централна банка никад није оспоравала право банака да наплате обраду кредита

Foto. N. Skenderija

Kako kažu, takvi navodi mogu neosnovano generisati rizike koji mogu imati uticaj na stabilnost finansijskog sistema. U Narodnoj banci tvrde da nikada nisu zauzeli stav da banke nemaju pravo na naknadu obrade kredita!

Kako u NBS kažu, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga je propisano da ugovor o kreditu mora da sadrži vrstu i visinu svih naknada koje padaju na teret korisnika kredita.

- Važno je ukazati na to da naknade i troškovi u vezi sa realizacijom kredita - troškovi obrade, praćenja i administriranja kredita, koje banka naplaćuje od korisnika, ulaze u obračun efektivne kamatne stope i zakonska je obaveza banke da ih jasno predoči korisniku u predugovornoj fazi - objašnjavaju u NBS. - Banke su dužne da efektivnu kamatnu stopu obračunavaju na jedinstven propisani način radi poređenja istovrsnih ponuda različitih banaka. Ovakvim postupanjem obezbeđuje se da korisnik sagleda sve obaveze i troškove koje bi mogao imati u slučaju donošenja odluke da ugovor o kreditu zaključi sa bankom.

Narodna banka Srbije je, kako kažu, propisala obavezu za banke da korisniku pruže potpune i jasne informacije i odgovarajuća objašnjenja o uslovima koji se odnose na ugovor o kreditu, a koje obuhvataju i informacije o troškovima koje korisnik ima u vezi sa kreditom, koje banka, u granicama propisa i dobrih poslovnih običaja i u skladu sa svojom poslovnom politikom, utvrđuje za pruženu uslugu.

- Korisnik, na osnovu informacija predočenih od banke odlučuje da li će zaključiti ugovor o kreditu s bankom - objašnjavaju u NBS. - Podsećamo da je i Vrhovni kasacioni sud u vezi s ovim pitanjem, zauzeo stav da "banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da ponuda banke sadrži jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.

TROŠKOVI

Troškovi obrade kredita i puštanja kredita, kao i drugi troškovi koje banka obračunava mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope - kažu u NBS. - Vrhovni kasacioni sud je ovakav stav zauzeo, između ostalog, i tumačenjem odredaba Odluke o jedinstvenom načinu obračuna i objavljivanja efektivne kamatne stope na depozite i kredite, koja je stupila na snagu 01.10.2006. godine, a kojom su detaljno definisani troškovi u vezi s odobravanjem kredita i obaveza da se svi iskažu kroz obračun efektivne kamatne stope, o čemu je sud dao detaljno tumačenje u obrazloženju svog pravnog stava.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)