NOVI sistem plata u javnom sektoru biće u primeni od januara 2022. umesto od 1. januara 2021. godine.

Dušan

23.12.2020. 01:36

Ja kada kažem da je sa virusom gotovo tek 2023 ,mnogi se smeju. Tačan datum je 21.8.2022. Tek tada kreću popuštanja i da se vratimo na vrijeme kao prije virusa.