OKO toga da li mobilni telefon zrači i da li će nam nove bežične komunikacije, kao što je primera radi uključivanje kućnih aparata na daljinu, oštetiti zdravlje, naučnici se širom sveta i dalje spore. Zaključci idu iz jedne u drugu krajnost. Od potpune štete do neutralisanja bilo kakvog rizika.

Komentari (0)