VEĆINA ljudi tremor ruku doživljava veoma stresno, međutim, to nije uvek pokzatelj neke teže bolesti, poput Parkinsonove, koja najčešće izaziva strah i dilemu prilikom ove pojave.

Komentari (0)