POSTOJEĆA glavna autobuska stanica u Pirotu, u centru Tijabare, uskoro će otići u istoriju. Umesto ove lokacije, na kojoj autobusi jedva okreću jer se, između ostalog, radi i o ambijentalnoj celini zaštićenoj zakonom, grad će dobiti savremenu stanicu koja će zadovoljavati sve kriterijume savremenog organizovanja prevoza.

- Planom generalne regulacije je predviđeno izmeštanje stanice na lokaciju nekadašnjeg Buvljaka, na ulazu u grad sa doskorašnjeg magistralnog pita, odmah iza tunela Sarlah - precizira načelnik Odeljenja za stambeno-komunalnu delatnost Zoran Krstić. - Ovo je sada državni put drugog reda, u neposrednoj blizini je i auto-put, a ukupna površina buduće autobuska stanice je oko dva hektara. Taj plac je najvećim delom u vlasništvu države ili Grada, nešto malo ima i privatnih parcela, ali je površina dovoljna za izgradnju perona, stajališta, pratećih sadržaja za putnike, parkinga za autobuse i taksiste...

Rok za izradu plana iznosi 12 meseci, posle čega slede priprema tehničke dokumentacije i izdavanje građevinske dozvole.

Postojeća autobuska stanica u Pirotu je, inače, trenutno u vlasništvu države. Do pre dve godine, međutim, njome je gazdovao privatnik koji ju je izgubio posle višemesečnog sudskog spora i krivičnih dela koja su počinjena u vezi sa terminalom. Iako je pripala Republičkoj direkciji za imovinu, nikada nije ni bila kategorisana kao autobuska stanica, jer nije zadovoljavala nijedan kriterijum predviđen za ovakvu vrstu objekata.

Jer, u neposrednoj blizini - a tik uz nekoliko perona - nalaze se čuvena Tijabarska pijaca, taksi-stanica, OŠ "Sveti Sava", pa je pazarnim danima, odnosno subotom, ovde često dolazilo do saobraćajnog kolapsa. Zato su tokom minulih decenija u više navrata tražene druge lokacije, među kojima su bili plac pored "Vodovoda", njiva prekoputa koja je lane postala veliko gradilište i na kojoj je sada "Lidl" sa još nekoliko novih stambenih zgrada, a u jednom trenutku je pominjana čak i parcela stare Bolnice.