STRUČNI i umetnički potencijali Trstenika neguju se pod krovom Narodnog univerziteta, institucije pod čijim okriljem radi Centar za kulturu sa bioskopom, likovnim programom, renomiranim amaterskim pozorištem, kao i Muzejska zbirka i Centar za obrazovanje. Kontinuirani rad na organizovanju usavršavanja odraslih i prekvalifikacije, koordinacija u pripremi na desetine kulturnih i turističkih manifestacija, zadaci su ove ustanove, koja doprinosi poboljšanju razvojne klime u Trsteniku.

- Narodni univerzitet je kreativni pokretač kulturno-umetničke scene opštine i među brojnim manifestacijama koje organizujemo ili smo suorganizatori, posebno se izdvaja kulturno-duhovna manifestacija "Jefimjini dani" koja je ove, 2019. godine, održana 32. put - napominje, u razgovoru za "Novosti", Svetlana Lazić, direktorka NU Trstenik. - Programi koji obeležavaju trodnevno trajanje "Jefimijinih dana" okupljaju najuglednije i najvažnije srpske pesnike, glumce, umetnike.

Revitalizacija srpskog sela kroz "Takmičenje sela", opštine Trstenik, takođe je među aktivnostima NU, a posebna pažnja posvećuje se amaterskom stvaralaštvu, podršci udruženjima građana i gradskom teatru, koji neguje pozorišni život u Trsteniku i brižno čuva zahvalnicu Stevanu Aćimoviću (1881-1934) Udruženja glumaca Kraljevine SHS, pod patronatom Aleksandra Prvog Obrenovića.

- Sve manifestacije imaju jasan cilj, a to je unapređenje kulture, uključivanje mladih i svih stanovnika opštine, povećanje kulturnog nivoa kroz promovisanje kulturnih vrednosti, afirmacija bilo kog vida kulture i edukacije, individualnosti, kreativnosti, originalnosti, slobode izražavanja - dodaje sagovornica "Novosti".
Usled nepostojanja samostalne ustanove zaštite muzejskog tipa, materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe pohranjuje se u okviru Muzejske zbirke NU, formirane 1983. godine sa idejom da postane samostalna muzejska ustanova.

PROČITAJTE JOŠ: Digitalno doba ga ne dotiče: Najbolja gramofonska ručica iz Trstenika! (Foto/Video)- Tokom godine, Muzejska zbirka sprovodi niz aktivnosti koje doprinose istraživanju, promociji i zaštiti kulturnog dobra, između 12 i 15 izložbi - naglašava Svetlana Lazić. - Glavna delatnost je zaštita, kao i očuvanje, restauracija, konzervacija. Samo je u protekloj godini obavljen konzervatorski tretman 177 tekstilnih predmeta, kao i prikupljanje i evidentiranje kulturnog nasleđa Trstenika. Veliki broj sati provodi se u obilasku važnih lokaliteta, a poslednjih godina se pristupilo i arheološkom istraživanju - Šljivika u Stragarima, Crkvišta u Riljcu i Đurovače u Bogdanju.
Među važnijim sadržajima rada NU su organizovanje kurseva stranih jezika za sve uzraste, ispiti provere stručne osposobljenosti za obavljanje samostalne zanatske delatnosti, organizovanje obuka i ispita i stručno osposobljavanje lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.


PODRŠKA

OPŠTINA Trstenik izdvaja oko šest odsto opštinskog budžeta za rad Narodnog univerziteta, a za renomiranu biblioteku "Jefimija", koja je takođe važno stecište kulturnog života, više od sedam odsto.