JAPANCI su daleko napredniji od nas kad je reč o zbrinjavanju otpada, ali su zadovoljni napretkom Srbije na polju zaštite životne sredine. Imamo jak sektor reciklaže, firme koje prikupljaju reciklabilni materijal i bave se reciklažom, kao i one koje od recikliranih sirovina izrađuju gotove proizvode.

Nedostaje samo zakonska regulativa koja bi obavezala stanovnike da vrše selekciju otpada, prenosi svoje utiske iz Japana Milena Vulić koja radi na poslovima upravljanja otpadom u Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine. Ona se nedavno vratila iz Tokija u kome je učestvovala u programu koji se bavi reciklažom, a koji je organizovala Internacionalna kooperaciona agencija. Bila je jedna od devet učesnika iz celog sveta i jedina iz Srbije.


PROČITAJTE JOŠ - Recikliranje: Ko vrati ambalažu da dobije nadoknadu

- Naučili su nas kako se organizuje reciklaža, kako je najbolje prići sugrađanima i podići njihovu svest o važnosti reciklaže i smanjenja količine otpada koji se odlaže na gradske deponije. Videli smo i sam tehnološki proces odvajanja otpada, iskorišćenja energije i resursa.

Kod njih je sve regulisano zakonom. Građani znaju gde se dostavljaju dotrajali veliki kućni aparati, plaćaju njihov transport firmama proizvođačima, koje ih odnose u svoje pogone za reciklažu. Imaju i sistem produžene odgovornosti proizvođača, pa prilikom uvoza robe, proizvođač plaća taksu i garantuje da će da "zbrine" proizvod ako mu je, na primer, istekao rok - kaže Milena Vulić, koja je za najbolji projekat za reciklažu otpada jedina nagrađena sertifikatom.