LOKALNA samouprava u Nišu je formirala Radnu grupu u kojoj će se 19 stručnjaka baviti zaštitom životne sredine, zdravljem ljudi i energetikom, a trebalo bi da sačine i plan borbe protiv aerozagađenja koje je ovde - naročito tokom poslednje dve godine - veoma izraženo.

U tom cilju je već najavljena zabrana vožnje automobila sa evro 3 i evro 4 standardom u proizvodnji motora, mada je taj vid borbe protiv povećane koncentracije PM čestica ipak u nadležnosti države.

Ali, gradski sekretar zadužen za zaštitu životne sredine Ivana Krstić, kaže da će Radna grupa tokom zime predložiti neke kratkoročne mere.

- Prvi korak će biti katastar lokalnih zagađivača, koji zajedno rade Sekretarijat i Fakultet zaštite na radu, pa ćemo prema najvećim štetočinama preduzimati i konkretne mere. Već sada je izvesno da saobraćaj predstavlja glavni problem, a tu je i grejanja tokom zime na mazut i ugalj - navodi Ivana Krstić i nada se da će prvi akt Radne grupe pod nazivom "Plan kvaliteta vazduha" odobriti i Ministarstvo zaštite životne sredine.

Pročitajte još: USKORO SA MASKAMA NA ULICU: Najveći, peti stepen zagađenosti vazduha jutros u Beogradu, Novom Sadu i Užicu

Koordinator ovog gradskog tela Goran Milosavljević, čitav tim će svakodnevno raditi na tome da se smanji zagađenje, pratiće se rezultati merenja, a Nišlije blagovremeno obaveštavati o merama zaštite.

- Niš ima i geografski problem, jer se nalazi u dolini, pa ne postoji prirodno provetravanje grada. Zato ćemo, između ostalog, analizirati i inovativne metode kojima su Sarajevo i Skoplje, na primer, postigli značajne rezultate u ovoj oblasti - zaključuje Milosavljević.