KURTIJEV "USTAV" IM KALUP ZA ZSO: Vašington i Berlin sinhronizovano pomažu tzv. Kosovu da izbegne obavezu iz dijaloga

D. Stevanović

26. 11. 2023. u 18:53

U RAZMAKU od samo dve nedelje i Va­šinton i Berlin dali su "vetar u leđa" premijeru privremenih prištinskih institu­cija Aljbinu Kurtiju da nekažnjeno nastavi sa izbegavanjem preuzetih obaveza iz briselskog di­jaloga.

КУРТИЈЕВ УСТАВ ИМ КАЛУП ЗА ЗСО: Вашингтон и Берлин синхронизовано помажу тзв. Косову да избегне обавезу из дијалога

Foto Dragan Milovanović

Obe ove sile, va­žni pokrovitelji lažne države, formalno pozi­vaju Prištinu da for­mira Zajednicu srpskih opština, ali joj ujedno nude rešenje kako da pre­vari Beograd.

Početkom ovog meseca karte je prvi otvorio am­basador SAD u Prištini Džefri Hovenijer, poru­čujući da ZSO "treba da bude formirana u pot­punosti u skladu sa po­stojećim ustavom Kosova, kao i da bude u skladu sa odlukom ustavnog suda o tom pitanju". Hovenijer je bio izričit - Zajednica ne treba da ima izvršne nadležnosti, a naveo je i da će njen nacrt ići pred Kurtijev ustavni sud.

Da i Berlin razmišlja slično juče je potvr­dio nemački ambasador u Prištini Jorn Rode.

Navodeći da je jedna od obaveza tzv. Kosova za normalizaciju odnosa sa Beogradom "stvaranje Zajednice opština sa srpskom većinom", on je rekao:

- Nemačka nikada ne bi podržala nešto što je protiv interesa Kosova i protiv ustava Kosova. Sada je vreme za ispunja­vanje obaveza, jer tek kada dođe do normalizacije može biti uspeha Kosova u procesima integracija u Evropi.

Hovenijer, Foto tr.usembassy.gov/

Formiranje ZSO pred­viđeno je sporazumima iz 2013. i 2015. u okviru briselskog dijaloga, ali Priština uporno odbija da ispuni obavezu. To­kom poslednje runde teh­ničkih razgovora ta tema se našla na dnevnom re­du sastanka u Briselu, a nakon što je "velika petorka" - izaslanici EU, SAD, Francuske, Nemač­ke i Italije - Beogradu i Prištini predstavila nacrt statuta Zajednice, uz dogovor da se zasad ni­šta ne otkriva. Očekiva­no, ponešto je procurilo iz prištinskih krugova, između ostalog, da doku­ment ima 11 strana, ali niko nije potvrdio au­tentičnost odredaba.

Na­kon po­s l e d nj i h poruka Hovenijera i Rodea jasno je da bi Va­šington i Berlin rado videli ZSO, ali kao ne­vladinu organizaciju odnosno praznu ljušturu. A sporazum, iza kojeg je pre deset godina stala i Evropska unija, predviđa da Zajednica ima izvr­šna ovlašćenja - statut, skupštinu, predsedni­ka, budžet, mogućnost da predlaže zakone, da uče­stvuje u postupcima pred sudovima...

Nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladi­slav Jovanović kaže za "Novosti" da dvojac, Ame­rika i Nemačke, želi da nas stavi u svojevrsne rašlje, da nam suze mane­varski prostor, a glavni cilj ostaje priznavanje nezavisnosti tzv. Kosova:

- Sada je na delu poku­šaj da se ponudi ZSO iz koje je ispumpana svaka životna energija, da ona bude neki tehnički or­gan. Ovo je i testiranje našeg otpora, a smatram da je potrebno da budemo rezolutniji, pa i ultima­tivniji u zahtevu da se do kraja primeni ono što je dogovoreno.

Jovanović kaže da, zbog ubrzanog procesa preo­blikovanja međunarodnih odnosa, dobijamo prostor za "disanje", a uveren je da će SAD i Nemačka mo­rati da spuste nivo pri­tisaka na našu zemlju, koja se u međuvremenu pozicionirala kao bitan činilac. Zapad će zato, dodaje, biti pažljiviji u vršenju pritisaka, jer ne želi da "zajedno sa prlja­vom vodom izbaci i dete".

Iz Beograda je dosad više puta jasno poruče­no da nećemo Zajednicu koja bi bila ljuštura.

A predsednik Srbije Alek­sandar Vučić, tokom su­sreta sa generalnim se­kretarom NATO Jensom Stoltenbergom, izneo je procenu da ZSO neće bi­ti formirana sve dok je Kurti na vlasti u Pri­štini.

Saplitanje počelo 2015.

USTAVNI sud tzv. Kosova bio je slamka spasa Prištini još 2015. godine, kada je trebalo da počne formiranje ZSO. Taj sud je tada izneo stav da "dogovoreni principi o Asocijaciji/Zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti usaglašeni sa duhom ustava Kosova".

Kurti je i početkom ovog meseca, nakon susreta sa "velikom petorkom", naveo da nacrt ZSO još nije potpisan, kao i da će ga, nakon što to učini, dati na razmatranje ustavnom sudu.

* * * * * * * *

PREDSEDNIK VUČIĆ U RAZGOVORU SA BRITANSKIM IZASLANIKOM PIČOM

HOĆEMO MIR, ISPUNITI DOGOVORENO

PREDSEDNIK Sr­bije Aleksan­dar Vučić sa­stao se juče sa specijalnim izaslanikom Uj edinje n o g Kraljevstva za Zapadni Balkan Stjuartom Pičom, s kojim je razmenio mišljenja o aktuelnim deša­vanjima na KiM i u regionu.

Foto Instagram

- Ponovio sam da Srbija ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti u re­gionu, odgovornoj poli­tici i ispunjavanju dogo­vorenog, na prvom mestu formiranju Zajednice srpskih opština - naveo je Vučić na instagram- profilu budućnostsrbi­jeav.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News

Komentari (0)

Ovog leta pravac na Kipar - NIKAD JEFTINIJE!