OPŠTINA Šamac izgubila je sudski spor sa "NBS grupom" i po sudskoj odluci moraće da isplati oko 2,2 miliona KM ili joj preti blokada računa. Na poslednjoj sednici SO Šamac, rukovodstvo je dobilo podršku odbornika da se kreditno zaduži, radi osiguranja sredstava ukoliko dođe do prinudne naplate.

Sve je počelo kada je 1999. godine potpisan ugovor o zajedničkom ulaganju Opštine Šamac i "NBS grupe", koji je obuhvatao rekonstrukciju Spomen-doma "Mitar Trifunović Učo", izgradnju bazena i sportske dvorane. S obzirom na to da ni nakon 10 godina, osim bazena ništa drugo nije urađeno, Opština Šamac je raskinula ugovor. Nakon što je podneta tužba za raskid ugovora, kompanija "NBS grupa" u martu 2013. se obratila Opštini za mirno rešavanje spora i to da Dom kulture pripadne Šamcu, a bazeni da ostanu njima, međutim, SO Šamac je odbila taj predlog.

- Mi smo taj ugovor raskinuli zato što se posao nije odvijao onako kako je pisalo u ugovoru - rekao je Savo Minić, tadašnji načelnik Šamca.

Pročitajte još - PRETRAŽIVAČ NA SAJTU NBS OTKRIVA: Koje skrivene troškove banke zaračunavaju

Međutim, po raskidanju ugovora, "NBS grupa" je tužila Opštinu Šamac zbog nadoknade novca uloženog u izgradnju bazena. Okružni privredni sud u Doboju dva puta je potvrdio presudu, a žalba Opštine Višem privrednom sudu je odbijena.

- Samo 12 dana nakon što sam preuzeo dužnost načelnika Opštine 2016. godine, stigla je presuda Okružnog privrednog suda u Doboju da treba da platimo 1,29 miliona maraka, plus kamate. To je skoro trećina našeg budžeta i sada se nalazimo u teškoj situaciji. Imamo mogućnost traženja revizije presude kod Vrhovnog suda, što ćemo tražiti, ali to ne odlaže izvršenje presude - rekao je Đorđe Miličević, načelnik Šamca, dodajući da će tražiti pomoć od svih institucija RS.

Đorđe Miličević


Načelnik Šamca dodaje da je trebalo mnogo opreznije da se raskine taj ugovor i to je suština.

- Kad kažem opreznije mislim na činjenicu da se ne vidi nigde da je Opština angažovala sudskog veštaka radi procene stanja tih objekata, što je suštinski dokaz - naglasio je Miličević.

Opština Šamac je posredstvom Pravobranilaštva pokrenula reviziju postupka, a od eventualne blokade računa osiguraće se kreditnim zaduženjem od 2,9 miliona maraka, usvojeno je na poslednjoj sednici SO Šamac.


Opština Šamac

BEZ BLOKADE OPŠTINE

"NBS grupa" je vlasništvo braće Steve i Boška Mirosavljevića. Oni su agažavali advokata Iliju Andrića, koji kaže da je Opština Šamac već trebala da isplati oko 2,2 miliona maraka, koliko iznosi ukupna presuda, kada se saberu zatezne kamate i troškovi postupka.

- Prema poslednjim informacijama, napravljen je pomak u pregovorima Opštine Šamac i "NBS grupe". Postignut je dogovor da se prolongira isplata duga do 15. februara sledeće godine, i da neće biti tražena blokada računa Opštine - naglasio je Andrić.