Nosilac liste koalicije "Muamer Zukorlić - SAMO PRAVO - Stranka pravde i pomirenja i Demokratska partija Makedonaca" naveo je da su našem društvu potrebni pravi uzori, a da osnov legitimiteta tog uzora leži u znanju.

"Jedan od osnovnih postulata zdravog pojedinca, porodice i zajednice jeste pravi uzor. U društvu u kome se oponašaju kvaziuzori nije moguće očekivati zdravost u odgoju, kulturi i svesti budućih generacija", poručio je Zukorlić.

On je naveo da je osnov legitimiteta uzora znanje.

"Zato, učenjake moramo podići na nivo pravih uzora u društvu", poručio je Zukorlić, predsednik SPP, prenela je informativna služba koalicije.