UGOVARALI su nove šine po ceni od 129 dinara po kilogramu, a stare pragove, istog tipa, skinute sa pruga, vrednovali po 4.163 dinara po kilogramu. Precenjene šine potom su ponovo ugrađivane u rekonstruisane pruge, a cene u zbiru su se merile milionima evra, znatno uvećavajući vrednost izvedenih radova. Ovo je samo jedna od nepravilnosti koju su utvrdili državni revizori "češljajući" poslovne knjige javnog preduzeća "Infrastruktura železnice Srbije" za 2018.

PROČITAJTE JOŠ: Nazire se kraj štrajka u “Pošti Srbije”: Vlada u petak izlazi sa ponudom

Demontaža pruga i nova procena materijala koji je podoban za ponovnu ugradnju pri remontu železničke infrastrukture nerealno je uvećala zalihe ovog javnog preduzeća za 1,66 milijardi dinara, što je oko 14 miliona evra.

- Nakon toga društvo je evidentiralo utrošak za sav materijal koji je korišćen u izgradnji i rekonstrukciji pruga u sopstvenoj režiji po novoprocenjenim cenama u ukupnom iznosu od 2,3 milijarde dinara - navodi se u Izveštaju o reviziji koju je objavio DRI.

Ovo javno preduzeće je tokom protekle godine, na osnovu Odluke Odbora direktora, radilo na izgradnji i rekonstrukciji pruga u sopstvenoj režiji, kako bi se mogao organizovati nesmetan i bezbedan železnički saobraćaj. Radovi su, prema podacima navedenim u izveštaju DRI izvođeni na sedam deonica pruga, u vrednosti od 3,37 milijardi dinara. Međutim, u tom iznosu uračunato je pomenutih 2,3 milijarde dinara utrošenog precenjenog materijala sa zaliha. Ali to nije jedina utvrđena nepravilnost u ovim radovima. Problem postoji i kod goriva, troškova radne snage, ali i novca obračunatog za angažovanje podizvođača u radovima koje je "Infrastruktura železnice Srbije" obavljala - sama!

DANAS KNjIŽILI SUTRAŠNjE RAČUNE SVI računi firme Balkans Security Services, nastali 1. juna 2018. na iznos od 18,7 miliona dinara, u knjigama "Infrastrukture železnice" proknjiženi su dan ranije - 31. maja 2018, što je pre datuma njihovog izdavanja - još jedna nepravilnost suprotna Zakonu o računovodstvu na koje su ukazali državni revizori.

- Na osnovu prezentovanih radnih knjiga koje predstavljaju evidenciju i obračun radova po vrstama radova, utvrdili smo da iskazane utrošene količine materijala i goriva ne odgovaraju količinama iskazanim u Izveštaju o obračunu cene koštanja izvedenih radova u sopstvenoj režiji u 2018. godini - ističu u DRI.

Zbog prirode pomenutih evidencija, DRI nije mogla ni da potvrdi na koji način su utvrđeni troškovi radne snage koji ulaze u cenu koštanja pomenute imovine.

- Takođe, tokom 2018. ovo javno preduzeće je priznavalo troškove angažovanja podizvođača i održavanja mehanizacije, kao i troškove transporta nastale angažovanjem dobavljača u ukupnom iznosu od 890 miliona dinara, iako su se ti troškovi odnosili na izgradnju i rekonstrukciju pruga u sopstvenoj režiji, to jest finansirani su iz sopstvenih sredstava. - ističe DRI. - To je za efekat imalo iskazivanje precenjenih troškova proizvodnih usluga i prihoda od aktiviranja sopstvenih učinaka i robe u iznosu od 890 miliona dinara.