Đaci danas polagali test iz srpskog jezika: Vasko Popa namučio maturante

Lj.B.

sreda, 17. 06. 2020. u 11:02

Ђаци данас полагали тест из српског језика: Васко Попа намучио матуранте
Poezije Vaska Pope gde je trebalo da se odredi lirski subjekat i da se pesma analizira, najviše je namučila osmake na maturskom testu iz srpskog jezika koji su danas polagali

POEZIJA Vaska Pope, gde je trebalo da se odredi lirski subjekat i da se pesma analizira, ali i značenje reči "krepka" namučili su osmake na završnom ispitu iz srpskog jezika, koji su prvog dana polagali.

Analiza pesme "Očiju tvojih da nije" Vaska Pope je, kako su nam objasnili osmaci u OŠ "Vladislav Ribnikar", bilo poslednje pitanje, ali u okviru njega bila su tri zahteva - za tri poena. Ostala pitanja, kažu, nisu bila teška, a trebalo je iz gramatike odrediti vrste reči, službu reči u rečenici, prepoznati glasovne promene... Iz književnosti zahtevi su bili da se, na osnovu date biografije, prepozna o kom piscu je reč, epska i lirska poezija...

U OŠ "Rade Drainac" maturante je zbunila reč "krepka". Većina je zaokružila "vedra i srećna" umesto "snažna". Na ovom pitanju je "proklizalo" najviše đaka. Za neke učenike maturski test iz srpskog bio je lakši nego probni, a većina kaže da su pitanja iz onlajn nastave bila laka.

Zbog pandemije, u učionicama je sedelo po devetoro dece, razmak između klupa je bio dva metra, maske za dežurne nastavnike bile su obavezne, za decu je to bila preporuka, a većina je bila bez maske.

- Mesta u školama ima dovoljno za sve - poručio je maturantima ministar prosvete Mladen Šarčević, pred polaganje testa u OŠ "Ratko Pavlović Ćićko" u Prokuplju. Pomoćnik ministra Milan Pašić obišao je maturante u OŠ "Petar Petrović Njegoš" u Beogradu.

- Za razliku od prethodnih godina, kada su testovi štampani u štamparijama koje su izvan sistema obrazovanja, ove godine promenjena je cela procedura i realizacija završnog ispita je digitalizovana u pripremi, pregledanju i obradi testova - rekao je Pašić. - Novina ove godine je da će se testovi pregledati digitalno. Na taj način je smanjen broj nastavnika koji pregledaju, a neće biti angažovano ni 5.000 šifranata kao prethodnih godina.

Malu maturu ove godine polaže oko 68.000 osmaka, koje u četvrtak čeka test iz matematike, a u petak polažu kombinovani test sa pitanjima iz istorije, geografije, fizike, hemije i biologije.


TRI FUNKCIJE ZAVRŠNOG ISPITA

MILAN Pašić je objasnio da završni ispit ima tri funkcije: sertifikacionu, što znači da će učenici steći uverenje o završenoj osnovnoj školi, selekcionu - jer se vrednuje pri upisu u srednju školu, kao i evaluacionu, jer se na osnovu toga rade analize uspeha postignuća učenika.