Branislav Blažić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine , koji je danas preminuo od virusa korona, rođen je u Kikindi, 1. aprila 1957. godine.

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalista je opšte hirurgije.

Oženjen je, otac troje dece.

Profesionalna karijera:

Od 1986. do 1988. godine bio je načelnik Hitne službe u Kikindi. Radio je i kao hirurg u Opštoj bolnici u Kikindi.

U više mandata bio je biran za poslanika na saveznom, republičkom i pokrajinskom nivou:

Poslanik u Skupštini SR Jugoslavije u tri mandata (1992-1993; 1993-1997; 1997 – 2000);

Poslanik u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine u dva mandata (1996 – 2000; 2004 – 2008);

Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije u šest mandata (2000-2003; 2003-2007; 2007-2008; 2012-2014; 2014-2016; 2016-2017)

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije - 1998-2000;

Predsednik Opštine Kikinda - maj 2004 - maj 2008; maj 2008 - oktobar 2008;

Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije - 2014 – 2017.