MATURANTI koju budu želeli da upišu Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu na prijemnom ispitu će, umesto dosadašnja tri predmeta, od ove godine polagati samo jedan - ili istoriju ili srpski jezik. Naučno-nastavno veće ovog fakulteta odlučilo je da se za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija počev od školske 2020/2021. prijemni ispit sastoji iz jednog od ova dva predmeta, po izboru kandidata. Kandidat izbor predmeta saopštava Fakultetu u prijavi na konkurs za upis na prvu godinu studija. Polaganjem prijemnog ispita iz jednog od dva predmeta može da se osvoji do 60 bodova.

- Želeli smo da rasteretimo brucoše, da ih ne odbijamo kvantitetom predmeta. Ali kvalitet sigurno neće biti manji, i test će biti vrlo ozbiljan - kaže, za "Novosti", prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta. - Shvatili smo da većina fakulteta društveno-humanističkog smera ima po jedan, najviše dva predmeta na prijemnom, a mi smo imali tri - istoriju, srpski jezik i ustav i pravo građana. Zaključili smo da je to previše, pogotovo što brucoši odmah na prvoj godini imaju ustavno pravo. Analizirali smo dosadašnje uslove za upis i zaključeno je da je neophodno promeniti dosadašnji sistem prijemnog ispita, odnosno prilagoditi ga potrebama budućih akademaca. Ispit treba da bude što jednostavniji, ali i u funkciji budućeg poziva.

Prof. dr Zoran Mirković,foto Tanjug/S.Radovanović

Prof. Mirković kaže da se testom iz srpskog jezika, ko se za taj predmet odluči, testira pismenost budućih pravnika, a test će imati dva dela - gramatiku i književnost.

- I ove godine očekujemo veliki broj kandidata na prijemnom ispitu. Hoćemo da upišemo dobre studente sa dobrim prosekom. Deci koja hoće da budu nosici najviših pravosudnih funkcija u zemlji potrebna je diploma našeg fakulteta koji im to omogućava - kaže prof. Mirković.

NA TESTU 60 PITANjA

TEST za polaganje prijemnog ispita sadrži 60 pitanja iz predmeta koji kandidat izabere. Kandidat može da osvoji najviše 60 bodova iz tog predmeta, što mu se sabira sa bodovima po osnovu uspeha u svom ranijem školovanju. Literatura potrebna za prijemni ispit ista je kao i ona koja je važila za ovu školsku godinu.