LATINIČkA slova sa dijakritičkim znacima, popularnim kvačicama, prema izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, neće više biti ispisivana na registarskim tablicama izdatim u Srbiji. Neće više biti ni ogorčenih vozača, poput onoga koji nije hteo da mu poslednja dva slova na tablicama budu WC. I latinička slova W i Y, naime, odlaze u istoriju.

- Menjaju se odredbe člana 5, 7, 8, 9 i 10 Pravilnika, što u praksi znači da će ubuduće registarske tablice u slovnom delu registarske oznake moći da imaju sva slova latiničkog pisma srpskog jezika, osim slova Č, Ć, Š, Ž i Đ i latiničkih slova Y i W - potvrđeno je u MUP Srbije.

Upotreba tih znakova je stvarala muke vozačima prilikom plaćanja parkiranja putem SMS-a, kao i u inostranstvu.

Bitno je napomenuti da se ova odluka ne odnosi na oznake registarskih područja, odnosno grada u kojem je registrovano vozilo.

- U suštini, mnogo buke ni oko čega - kaže profesor dr Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. - Nije bilo potrebe da se menja Pravilnik, moglo je i jednostavno, da se ta slova uopšte i ne štampaju.

Profesor Vujanić kaže i da je i prilikom promene Pravilnika o registraciji, posle donošenja novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, bio protiv "slova sa kvačicama".

- Niko me nije slušao, iako je bilo jasno da su nam sasvim dovoljna preostala slova našeg pisma koja u kombinaciji sa brojevima daju zaista mnogo kombinacija - kaže dr Vujanić. - Ne znam ni da li je izmenjeno nešto što je bilo važnije, jer mi još nisu dali na uvid Pravilnik.

Donošenje izmena i dopuna Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ne znači da će vozači koji imaju "proterana" slova sada morati da odmah menjaju tablice. Sve tablice će važiti dok im ne istekne rok upotrebe.

To znači da će tablice važiti dok god budu upotrebljive, čitljive, kako je još proletos utvrđeno, s tim što će se tablice sa izabranim imenom (slovima, brojevima) menjati ne na sedam, već na devet godina.

- Registarske tablice koje su izdate do dana stupanja na snagu Pravilnika, a čija registarska oznaka sadrži slova latiničkog pisma srpskog jezika Č, Ć, Š, Ž i Đ, ili latinička slova Y i W, važiće do isteka roka za zamenu tablica utvrđenog propisom po kome su izdate - kažu u MUP.

Cene tablica se neće menjati. Za motocikle će i dalje biti 1.320, a za automobile 2.190 dinara. Cena izabranih tablica će takođe ostati ista, 87.530 dinara.


SLOVO "H" OSTAJE - ZBOG TAKSIJA

SLOVO H nije doživelo sudbinu slova W i Y iz veoma praktičnog razloga: registarske tablice koje se izdaju taksistima i na kraju imaju oznaku TH.