NOTARSKA kancelarija "Đukanović" na Paliluli u sredu je, prvog dana od kada su beležnici preuzeli od sudova i opština overu dokumenata, do 13 sati overila više od 30 potpisa i prepisa. Gotovo u svakom trenutku čekaonica za stranke bila je puna.

- Pošla sam u opštinu da overim za bolesnog sina kopiju diplome, i tek tamo sam čula da oni to više ne rade, već da moram da se obratim javnobeležničkoj kancelariji - kaže Aleksandra Pejović. - Pošto nisu mogli da mi daju informaciju o najbližem notaru, dugo sam lutala po kiši dok nisam našla. Sada ovde čekam pola sata.

Ni Marina Stanković nije znala da opštine više ne overavaju, pa se i ona uputila u zgradu Opštine Palilula:

- Moram da overim diplomu za licencu inženjera arhitekture. Zbunjena sam što to više ne rade opštine i sudovi, već notari. Videćemo...

Mirjana Grujić došla je kod beležnika sa starom majkom da overi potvrdu o životu za Fond PIO.

- Ja sam oduševljena. Daleko je bolje nego kada su ovo radile opštine i sudovi. Prvo sam telefonom dobila sve informacije. Pošto nisam donela obrazac koji mi je bio potreban, nisu me vraćali, već je jedan mladić obrazac skinuo sa sajta i odštampao. Sve sam brzo završila.

Po rečima pripravnika Matije Đukanovića, prvog dana najviše ljudi došlo je da overi diplome. Ova usluga je za nezaposlene besplatna. Bilo je i overa saglasnosti za putovanje maloletnog deteta, kao i potvrda o životu. Ove potvrde devizni penzioneri moraju svake godine da dostavljaju PIO fondovima zemalja koje im isplaćuju penzije.

Danas na snagu stupa i Pravilnik o kancelariji i radnom vremenu beležnika, koji je potpisala ministarka pravde. Po njemu notari će raditi i van radnog vremena, subotom i nedeljom, kako u kancelariji, tako i na terenu, tokom cele predizborne kampanje.

- S obzirom na to da smo nosioci javnih ovlašćenja, najbolje što umemo radićemo i ovaj društveno odgovoran posao, koji za nas nije isplativ. Jedan potpis košta 50 dinara sa PDV - kaže Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore.

Beležnici će izlaziti na teren, gde će stranački aktivisti popunjavati obrasce i fotokopirati lične karte birača, ali će birači morati i lično da se pojave, da bi beležnik uporedio podatke i osobu sa slike iz lične karte. Kada završe proveru, notari upisuju broj, vreme, udaraju pečat i birač se potpisuje u knjizi. Slična procedura je i kada pojedinac sam dođe u javnobeležničku kancelariju.

- Vešt beležnik može da overi po 500-600 potpisa birača dnevno, što znači da možemo da overimo potpise za sve kandidate koji iza sebe imaju 10.000 birača - napominje predsednik JB komore, i dodaje da neće uvažavati istekle lične karte, ni obrasce u kojima je neki podatak pogrešan.

Radno vreme tokom predizborne kampanje moći će da iskoriste i drugi građani za overe dokumenata i prepisa.


POKRILI CELU ZEMLjU

U SRBIJI trenutno postoji 431 ovlašćeni overitelj, a 20 pripravnika položilo je zakletvu pre dva dana. Notari su prvi put overe potpisa birača radili za prošle parlamentarne izbore i kažu da nije bilo primedaba na njihov rad. Odlazili su i u sela u kojima nema beležnika, radili od pet ujutro do dva noću, pokrili teritoriju cele Srbije.