Građani nezadovoljni radom lokalnih institucija

Beta

28. 02. 2017. u 22:41

Zadovoljstvo građana radom institucija na lokalu opada, percepcija korupcije raste, dok najbolje mišljenje vlada o radu Agencije za restituciju

Грађани незадовољни радом локалних институција

Ilustracija

BEOGRAD - Zadovoljstvo građana radom institucija na lokalu opada, percepcija korupcije raste, dok najbolje mišljenje vlada o radu Agencije za restituciju, pokazalo je istraživanje o zadovoljstvu građana radom lokalnih i državnih institucija.

Istraživanje sprovedeno u okviru projekta novinske agencije Beta "Lokalni posmatrači", pokazalo je da je povećan broj građana koji smatraju da korupcija postoji u različitim institucijama na lokalu u odnosu na prethodnu analizu iz februara prošle godine.

U novom istraživanju koje je sprovela Ninamedija (Ninamedia Researć) od 12. do 21. februara 2017. na 1.055 građana, 70,4 odsto ispitanika je reklo da postoji korupcija u policiji u njihovoj opštini, dok je godinu dana ranije to mislilo 63,8 odsto.

Nešto više od dve trećine ispitanika (67,7 odsto) smatra da postoji korupcija u sudstvu, što je 3,7 procentnih poena više nego prošle godine, dok je procenat onih koji misle da u tužilaštvu ima korupcije povećan za 4,2 procentna poena na 64,2 odsto.

Građani smatraju da su predstavnici lokalnih vlasti korumpiraniji od predstavnika javnih preduzeća, pošto su stepen korupcije kod predstavnika lokalnih vlasti ocenili sa 3,63, a predstavnike javnih preduzeća ocenom 3,38 na skali od 1 do 5, gde 5 označava prisustvo korupcije u najvećoj meri.

I ovde je zabeleženo pogoršanje mada blago, pošto je 2016. korupcija predstavnika lokalnih vlasti ocenjena sa 3,23 a javnih preduzeća sa 3,35.

Primena zakona u lokalnim institucijama ocenjena je sa 2,62 na skali od 1 do 5 pri čemu je 5 najbolja ocena, efikasnost institucija sa 2,57, trajanje sudskih procesa je ocenjeno najnižom prosečnom ocenom 2,30, a opšta ocena rada institucija je 2,61, dok je godinu dana ranije iznosila 2,7, pokazalo je istraživanje.

Izvršna direktorka Ninamedija istraživanja Jelena Jojkić rekla je za Betu da se svuda beleži "linearni, sistematski" pad ocena u odnosu na prošlu godinu, navodeći da su građani na skali od 1 do 5 davali prosečne ocene uglavnom lošije od 3, što se tumači da je ispod proseka.

Ona je rekla da nema jasnog objašnjenja za takav trend ali da bi se mogao objasniti time da je prošlogodišnje istraživanje rađeno u vreme neposredno pred raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora kada su očekivanja veća.

Izuzetak predstavlja Agencija za restituciju, gde postoji blago poboljšanje percepcije, i čijim radom su građani najviše zadovoljni na lokalnom i na nacionalnom nivou za razliku od Agencije za privatizaciju koju su ocenili kao najmanje efikasnu.

Prema istraživanju, privatizacija na lokalu je ocenjena sa 2,41, borba protiv korupcije 2,44 i borba protiv organizovanog kriminala ocenom 2,45.

Malo više od jedne trećine ispitanika (35,4 odsto) smatra da državne institucije sarađuju, što predstavlja pad u odnosu na 2016. kada je tako mislilo 39,4 odsto građana, dok 40,5 odsto ispitanih građana smatra da lokalna samouprava ne podstiče razvoj privrede u njihovom gradu.

Više od polovine građana smatra da u institucijama na lokalu nema diskriminacije prema osetljivim grupama.

Prema istraživanju, 43 odsto ispitanika smatra da EU nije ništa učinila za njihov grad, 18 odsto da je EU učinila nešto za grad u kom žive, dok 39 odsto nije znalo da odgovori.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije