REKTORI pet privatnih univerziteta potpisali su u četvrtak deklaraciju o unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji. Da će deklaracija podići kvalitet i doneti etički kodeks, koga će se pridržavati, potpisali su profesori Dragan Domazet (Univerzitet Metropoliten), Marko Carić (Privredna akademija), Aleksandar Andrejević (Edukons), Mila Popović Živančević (Alfa BK) i Suad Bećirović (Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru).

Deklaraciju nisu potpisala tri privatna univerziteta - "Džon Nezbit", Singidunum i Evropski univerzitet. Na akademsku čast i poštenje obavezao se i Suad Bećirović, u ime univerziteta čiji je osnivač bivši muftija Muamer Zukorlić i koji i dalje nije akreditovan. Na pitanje "Novosti" da li će se, u skladu sa podizanjem kvaliteta i osnivanjem etičkog komiteta, odreći upisivanja studenata na neakreditovane studijske programe i u izdvojena odeljenja, Bećirović je odgovorio odrečno. On smatra da to što rade bez akreditacije, koju nisu dobili već sedam godina uglavnom zbog manjka profesorskih kadrova, nije greška univerziteta, već krivicu prebacuje na akreditacionu komisiju.

Ostali potpisnici imaju akreditovane studije i, prema rečima prof. dr Mile Popović Živančević, privatni fakulteti u prednosti su nad državnim, između ostalog, i zbog toga što mogu brzo da se prilagođavaju i menjaju, da osnivaju nove studijske programe za kadrove koji ne postoje na tržištu, posebno u oblasti stranih jezika, ekologije, informatike, zdravog uzgoja hrane...

Jedan od njihovih zahteva upućenih državi je izjednačavanje sa državnim univerzitetima u finansiranju, tj. da i oni dobiju deo kolača namenjenog budžetskim studentima.

- Jedan model bio bi da student od države dobije povoljan kredit koji bi otplaćivao kada se zaposli, a koristio ga za školovanje na državnom ili privatnom fakultetu. Drugi model je da država delimično ili potpuno finansira studente na osnovu njihovog uspeha, bez obzira da li je na državnom ili privatnom univerzitetu - ponovio je staru ideju privatnih univerziteta prof. dr Dragan Domazet.

Govoreći o etičkom kodeksu i etičkom odboru, koji će ovi univerziteti da oforme, prof. Domazet naglasio je da će se boriti i protiv negativnih pojava prvo u sopstvenim redovima.

I prof. Andrejević je potvrdio da je pre svega u interesu samih univerziteta da reaguju na sve negativne pojave, čim ih uoče.


TRAŽE RAVNOPRAVNOST

REKTORI su pokrenuli i inicijativu za osnivanje Udruženja privatnih univerziteta Srbije (UPUS). Oni traže i da u okviru Konferencije univerziteta Srbije dobiju ravnopravan položaj u odnosu na državne univerzitete.