- Mnogi meteorolozi, hidrolozi, geolozi i elektroinženjeri primetili su da karakteristike nedavnog srpskog potopa nikako ne odgovaraju onome što mi znamo o poreklu katastrofalnih poplava. Od početka nešto nije bilo kako treba. Tri dana pre početka ciklonske kiše evropske i svetske meteorološke stanice objavile su satelitske snimke spiralnog ciklonskog oblaka koji kruži oko centralnog Balkana. Već tada su izrečene prognoze da će na područjima gde ciklon najzad izruči svoj teret, padavine iznositi najmanje 120 litara vode po kvadratnom metru - kaže Abramović.

- Posle kruženja kojim je ciklon usisao vlagu sa velikog područja, zaustavio se gotovo u milimetar (gledano na karti padavina) nad srpskim balkanskim teritorijama. Deluje nestvarno i nepojmljivo sa kolikom preciznošću su kiše padale na teritorije gde žive pretežno Srbi: na teritoriju Republike Srpske, centralne i zapadne Srbije, zahvatajući i deo Slavonije gde uglavnom živi srpski živalj!
Abramović pita: „Je li moguće da je taj ciklon bio etnički opredeljen?”, podsećajući da nije zahvatio Vojvodinu iz prostog razloga što - „Evropska unija smatra da je Vojvodina već u EU?!”

On podseća i da je bilo i drugih znakova da je u pitanju dejstvo primetno vođenog klimatološkog oružja: odsustvo munja i gromova, način na koji je kiša koncentrisano padala - kao da lije iz kofe, a ne da pada iz neba...

NAVOĐENI OBLAK

-Ponašanje ciklona i jak vetar koji ga je pratio bilo je čudno. Ciklon je, i pored jakog vetra, što je veoma čudno i neuobičajeno, čitava tri dana bio nad istom tertitorijom! Kiša je tokom tih dana povremeno slabila, a za to vreme ciklon je, to se jako dobro i lepo pratilo iz brojnih satelita, čak četiri puta odlazio nad Karpate da „pokupi” vlagu i uredno se vraćao na isto mesto, iznad srpskih teritorija, kaže dr Abramović. „Ovakve padavine”, kaže, „zvanično je rečeno, ne pamte se ovde ne 120 godina, već 1000 godina!”
- Sumnja da je u pitanju meteorološko oružje pojavila se odmah kod niza samostalnih stručnjaka, posebno vojnih i elektroinženjera, moram da kažem, koji su sada u penziji i pratili su bar poslednjih 20 godina tokom aktivne službe razvoj ofanzivnih sredstava meteorološkog i klimatskog rata, ističe Abramović. „Glavna provera ili krunski dokaz da je reč o veštačkom grejanju jonosfere”, dodaje on, „su pojave rupa nad određenom teritorijom, što je naš slučaj, kao posledica ubrzavanja jona od kojih se sastoji atmosfera”...

Dr Abramović u svojim razmišljanjima ne može a da ne pomene čuveni program HAARP i njegov „učinak” na klimu.
-Bilo je predviđanja da će nakon zvaničnog isključenja antena HAARP-a rupa u jonosferi velikom brzinom poći porema Zemlji, izazivajući niskofrekventni jonosferski talas - to jest oscilaciju jonosferskog sloja koja se u stručnoj literaturi naziva „tektonska”, kaže dr Abramović, dodajući da je „razlog za ovaj naziv rezonanca koju ovaj jonosferski talas uspostavlja sa tektonskim pločama u Zemlji!”
Abramović kaže da su ove „naše” padavine imale još jedan zadatak.”Glavni test koji se očekivao posle naglog isključivanja emisionih stanica HAARP-a bio da se vidi hoće li ili ne posle prestanka ovih padavina biti zemljotresa u regionu Balkana”, naglašava „da se to i zbilo”.

- Samo 24 sata pošto se nad Srbijom pojavilo sunce, u centralnoj Albaniji je zabeležen zemljotres od 5,2 stepena Rihtera koji je zhavatio i deo Crne Gore... Sledi Skoplje...
Abramović pojašnjava da je „uobičajeno da se zemljotres ne pojavi u zoni padavina iako, retko, i to može da se desi jer se pomeranje zemljišta dešava usled pomeranja (mehanike) tektonskih ploča”. „Ali”, kaže, „zemljotres je uvek tu ili u blizini”.
- Tri dana posle isključivanja HAARP-a dogodio se i zemljotres u Republici Srpskoj što je samo potvrdilo da je veštački izazvana jonosferska aktivnost tempirano pokrenula najlabilnija tektonska žarišta.

SRBIJA I TEORIJE ZAVERE

Abramović kaže da su naši inženjeri zabeležili tokom delovanja ciklona visok porast magnetizma u našoj zoni. Normalno, zemljino magnetsko polje ima vrednost od oko 42 hiljade nanotesla. „Međutim”, kaže, „u samom Beogradu odakle imamo veoma precizne i pouzdane podatke, magnetizam je porastao i do 7 puta i prelazio 300 hiljada nanotesla...”

- Ovo je veoma neobično jer kod normalnih kišnih padavina, koje su praćene prirodnim munjama i koje jonizuju vazduh, uvek se beleži porast magnetske komponente, ali ne ovoliki. Uz to, javili su se pojedinci koji prate tzv. kemtrejls avione (avione koji ispuštaju nano čestice na velikim visinama, nama vidljive kao beli tragovi iza aviona na nebu) koji tvrde da su ti avioni 15 dana pre ciklona imali izuzetno veliki broj preleta iznad srpskih teritorija tako da je u pojedinim trenucima mogla da se uoči prava mreža tih tragova na nebu! „Ovi avioni”, kaže dr Abramović, „izbacuju aluminijumsku prašinu koja kada se uključi HAARP služi kao sabirno ogledalo za određenu teritoriju i koncentrišu padavine na određene površine - samo tamo gde treba!”

Odavno je već poznato da antene HAARP-a mogu biti postavljene na bilo kom delu naše planete. Pre svega u zemljama NATO. A poznato je da je Srbija okružena članicama ovog Saveza.

-U našoj zemlji antene HARRP su uglavnom one pasivne, koje mere posledice rada aktivnih antena i kontrolišu i usmeravaju dejstvo aktivnog dela HAARP instalacija.
„Govori se”, kaže dr Abramović, „da je naše ministarstvo vojske potpisalo sporazum o tehničkoj saradnji sa Stenford univerzitetom u Kaliforniji čiji su profesori, podsećanja radi, zajedno sa našim fizičarima ne tako davno postavljali ove pasivne antene za merenje signala iz jonosfere, a samim tim i za merenje učinka dejstva HAARP-a”.
„Cela teritorija Srbije”, ističe dr Abramović, „liči na jednu laboratoriju ogromnih razmera koja ne služi samo za naučna proučavanja dejstva meteorološkog oružja, već i za sociopsihološka ispitivanja ponašanja ljudi u namerno izazvanim katastrofama za koje većina stanovništva misli da su prirodnog porekla!”

„Neprestano se govori o teoriji zavere i diskvalifikuju se i stručni ljudi koji govore o mogućnostima namernog izazivanja kataklizmičkih pojava”, kaže naš sagovornik dodajući „da se ovde zaista radi o zaveri, a ne o teoriji zavere, jer kiša nije bila teorijska, već je stvarno padala...!”