STRUČNA PRAKSA U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU: Zašto fakultet bezbednosti - studentima se nude brojne mogućnosti

LJ. B.

26. 05. 2021. u 14:21

ZAVRŠETKOM osnovnih akademskih studija na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu student stiče zvanje diplomirani menadžer bezbednosti i u potpunosti je osposobljen za rad u državnim institucijama, privatnim kompanijama i nevladinim organizacijama na poslovima iz sfere bezbednosti - u oblasti ljudskih i socijalnih resursa, civilne zaštite, odbrane, strateške, ekološke i korporativne bezbednosti.

СТРУЧНА ПРАКСА У ЈАВНОМ И ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ: Зашто факултет безбедности - студентима се нуде бројне могућности

Foto Arhiva

Samo neki od tih poslova su:

U organima uprave i drugim državnim organima na organizovanju čitave lepeze delatnosti vezane za pitanja bezbednosti; U institucijama bezbednosti; U inspekcijskim službama; U javnom i privatnom sektoru (korporacije), na izradi i sprovođenju sistema obezbeđenja lica i imovine i poslovanja, izradi bezbednosnih studija, analiza, procena i planova; Na poslovima upravljanja u kriznim i vanrednim situacijama Upravljanje ljudskim i socijalnim resursima u državnom i privatnom sektoru U institucijama u oblasti humanitarnih poslova Rukovođenje civilnom odbranom na nivou cele Srbije, regionalnom i lokalnom nivou; Kontrolai sprovođenja svih mera civilne odbrane u vreme mira i rata;

UPIS/ŠKOLARINA
/PRIJEMNI ISPIT

Ukupan broj odobrenih mesta za upis naosnovne akademske studije je 390, od kojih je 150 budžetskih i 240 samofinansirajućih. Za polaganje prijemnog ispita studenti biraju dva od tri predmeta: sociologija, ekologija i psihologija. Fakultet organizuje i pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Detaljno o studijskom programu, prijemnom ispitu, pripremnoj nastavi, upisu i drugim temama - na sajtu Fakulteta bezbednosti (www.fb.bg.ac.rs).

Upravljanje ljudskim i socijalnim resursima u državnom i privatnom sektoru (korporacijama); Upravljanje ljudskim i socijalnim resursima u civilnoj zaštiti i u oblasti ekološke bezbednosti; U izradi stručne procene osetljivosti i ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara; U naučnim institutima;

Obrazovnim institucijama na poslovima prevencije nasilja kroz edukaciju i stručnu i savetodavnu podršku; Na trećoj i četvrtoj godini osnovnih akademskih studija Fakultet bezbednosti realizuje stručnu praksu u saradnji sa javnim i privatnim sektorom, u napred navedenim institucijama i tako zaokružuje kompletno znanje svojih studenata.

DOBRO DOŠLI!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)