SEKRETARIJAT za javni prevoz i GSP "Beograd" prate i snimaju popunjenost vozila u javnom linijskom prevozu putnika, na osnovu čega se povećava broj autobusa. Kažu i da se poštuje ulazak na prednja vrata, ali i apeluju na putnike da se na njima ne zadržavaju.

Autobusi se dodaju na onim linijama gde je popunjenost bila veća od šezdeset odsto od ponuđenih kapaciteta. Od 8. maja, kada je gradski prevoz počeo da funkcioniše, posle pauze zbog epidemiološke situacije, do danas, u sedam navrata je povećavan broj vozila na 49 linija gradskog i na šest linija prigradskog i lokalnog prevoza.

Dodata su ukupno 122 autobusa na gradskim i 10 na ostalim linijama, što znači da sada širom prestonice vozi 1.180 u gradu i 244 vozila na prigradskim i lokalnim linijama.

- U pojedinim vozilima uočeno je zadržavanje putnika u zoni prednjih vrata, tako da apelujemo na sve putnike da se ne zadržavaju u prednjem delu vozila već da se po ulasku pomeraju ka srednjem i zadnjem delu, kako bi oslobodili ulaz za ostale putnike - kažu u Sekretarijatu.

Navode i da će se tokom letnjih meseci posebno pratiti linije koje su prepoznate kao preopterećene i na koje su građani imali više pritužbi, kako bi do 1. septembra napravili dodatne izmene.