JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", na osnovu Zaključka Gradskog veća sprovodi akciju reprograma duga. Sugrađani koji duguju više od tri računa za vodu, moći će da potpišu ugovor sa ovim komunalnim preduzećem i izaberu da li će zaostale obaveze izmiriti odjednom ili u više mesečnih rata.


Kako navode iz "Beogradskog vodovoda", reprogram duga obuhvata glavnicu duga, kamate, sudske troškove i troškove izvršnog postupka za fizička i pravna lica.


Reprogram duga mogu potpisati korisnici koji duguju više od tri meseca, a za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate, korisnici koji su utuženi kod nadležnih sudova i javnih izvršitelja, kojima su postupci u toku pred nadležnim sudovima, ali i po pravosnažnim presudama i rešenjima o izvršenju, kao i korisnici koji su u prethodnim godinama pristupali reprogramu duga, a nisu poštovali dinamiku otplate.


- Popust od 15 odsto ostvaruje se ukoliko se dug otplati odjednom - navode iz ovog komunalnog preduzeća. - Ukoliko se dug izmiri u tri mesečne rate, dobiće se popust od 12 odsto, dok je za plaćanje u šest rata predviđeno 10 odsto umanjenja. Ako se u roku od dvanaest meseci izmiri dug, ostvariće se popust od pet odsto.


Reprogram može da se potpiše do 31. marta, svakog radnog od 8.00 do 15.00 časova u prostorijama JKP BVK u Ulici kneza Miloša 27, na trećem spratu.