vojska Kraljevine Jugoslavije

FELJTON - BRITANCI PREUZIMAJU KONTROLU: Engleska vlast se mešala u poslove jugoslovenske vojske

FELJTON - BRITANCI PREUZIMAJU KONTROLU: Engleska vlast se mešala u poslove jugoslovenske vojske

POČETKOM 1942. izgledalo je kao da će teret izdržavanja i snabdevanja vojske postepeno u potpunosti preći u nadležnost britanskog saveznika. Iz Kaira je 7. I 1942. đeneral Ilić poslao šifrovani telegram za ministarstvo finansija, koji je sadržao obaveštenje da je od Engleza primljeno za mesec januar, na račun izdržavanja vojske, 22.940, a mornarice 3.000 palestinskih funti.

02. 06. 2022. u 18:00

FELJTON - OFICIRSKA KAIRSKA AFERA: Intrige su preovladavale u starešinskom koru u izbeglištvu

FELJTON - OFICIRSKA KAIRSKA AFERA: Intrige su preovladavale u starešinskom koru u izbeglištvu

POSLE vlade Dušana Simovića đeneral Borivoje Mirković određen je za Prvog ađutanta NJ. V. Kralja Petra II. Iz overenog prepisa šifrovane depeše (Strogo Pov. Dj.Br. 29) odaslate iz Londona 16. I 1941. saznajemo: „Pošto će biti potrebno da dođete na dužnost Prvog ađutanta NJ. V. Kralja predajte dužnost komandanta vazduhoplovstva novom određenom Načelniku vazduhoplovnog odeljenja majoru Stanojloviću. Izvestite o izvršenju.“

01. 06. 2022. u 18:00

FELJTON - OBRAČUN DVE KLIKE U VOJSCI: Za vreme Simovićeve vlade, tri brata Kneževića preuzela su kormilo državnog broda pod svoju kontrolu

FELJTON - OBRAČUN DVE KLIKE U VOJSCI: Za vreme Simovićeve vlade, tri brata Kneževića preuzela su kormilo državnog broda pod svoju kontrolu

REORGANIZACIJA u vojsci, koja je obavljena sredinom januara 1942. godine, istovremeno je najavila i početak pobune dela jugoslovenske vojske van Otadžbine, protiv nove vlade Slobodana Jovanovića, koja je nazvana „Kairska afera“. Stoga možemo konstatovati da je padom đenerala Simovića s vlasti, po mišljenju dela zavereničkih vojnih krugova, nestala garancija njihovog učešća u politici, zbog čega su oni u nastupajućem periodu reagovali neposlušnošću i opstrukcijom vladinih odluka.

31. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - UCENJUJU KRALJA PETRA: Pučisti su smatrali da su oni jedini zaslužni za promenu političkog kursa Kraljevine Jugoslavije

FELJTON - UCENJUJU KRALJA PETRA: Pučisti su smatrali da su oni jedini zaslužni za promenu političkog kursa Kraljevine Jugoslavije

U CILJU pridobijanja srpskih ministara, đeneral Dušan Simović, predsednik izbegličke vlade, nameravao je da objavi u engleskoj štampi jedan memoar Pravoslavne crkve o pokoljima nad Srbima i time protiv sebe okrenuo i Hrvate. Ali i pored toliko nezadovoljnika politikom predsednika vlade, on je sam ubrzao svoj pad. Optužio je kod kralja Milana Grola da je republikanac, dodavši da mu je sin „poznati komunist“. Iste optužbe izneo je na račun kraljevih ađutanata pukovnika Rakića – da je crnorukac i republikanac, majora Rožđalovskog takođe da je republikanac, što je važilo i za majora Vohosku, osim što je on okarakterisan i kao pijanica.

30. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - SUKOB DIPLOMATA I VOJNIKA: Troškove izdržavanja  vojske snosila je jugoslovenska vlada

FELJTON - SUKOB DIPLOMATA I VOJNIKA: Troškove izdržavanja vojske snosila je jugoslovenska vlada

OBAVEŠTENJE da se vojni obveznici iz Turske hitno upute u Jerusalim stiglo je 15. juna. Na osnovu poziva javilo se 45 ljudi, njih 113 nije htelo da se odazove pozivu. Od 45 onih koji su se odazvali, u sastav vojske pristalo je da uđe 14 obveznika. Nezadovoljstvo prouzrokovano time što su u vojsku bili pozivani samo neoženjeni muškarci, što hranioci nisu mogli dobiti garancije za porodice koje izdržavaju, ali i političkim stanjem u Jugoslaviji i stvaranjem NDH doprinelo je ovakvom ishodu mobilizacije u Turskoj. Odobrenje za dozvolu regrutovanja na svojoj teritoriji egipatska vlada dala je 22. maja.

26. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - FORMIRANJE GARDIJSKOG BATALJONA: Profesori  srpske Temišvarske gimnazije pridružili se jedinicama vojske u Palestini

FELJTON - FORMIRANJE GARDIJSKOG BATALJONA: Profesori srpske Temišvarske gimnazije pridružili se jedinicama vojske u Palestini

UREDBOM koju je kralj Petar II potpisao 26. maja, bio je izmenjen do tada važeći zakon o državljanstvu, ne bi li se stvorila zakonska osnova za uključivanje slovenačkih zarobljenika, italijanskih podanika u jugoslovensku vojsku. Prvi član Uredbe glasio je: „Svaki Srbin, Hrvat i Slovenac, stranog državljanstva, koji kao državljanin neprijateljskih zemalja dragovoljno stupi u vojnu silu Kraljevine Jugoslavije i položi zakletvu vernosti Kralju, stiče samim tim jugoslovensko državljanstvo.“

25. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - TRAUME ZBOG VOJNOG PORAZA: Britanci su u Egiptu konfiskovali sve jugoslovenske avione

FELJTON - TRAUME ZBOG VOJNOG PORAZA: Britanci su u Egiptu konfiskovali sve jugoslovenske avione

TRAUMA izazvana brzim vojnim porazom i gubitkom Otadžbine, stapala se sa osećanjem nekonstruktivnog, zapravo besciljnog bitisanja na marginama svetskih zbivanja, na jednom prostoru potpuno stranom i dalekom pripadnicima jugoslovenske oružane sile. To što su od nadležnih organa britanske vojne vlasti bili tretirani kao podređeni trećerazredni činilac, sticajem okolnosti pod njihovom ingerencijom, nije moglo na njih delovati pozitivno.

24. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - POSEBAN STATUS ZA ZAVERENIKE: Prilikom preletanja Grčke pogođen je avion u kome se nalazila poprilična količina državnog zlata

FELJTON - POSEBAN STATUS ZA ZAVERENIKE: Prilikom preletanja Grčke pogođen je avion u kome se nalazila poprilična količina državnog zlata

PREDSEDNIK vlade đeneral Simović posetio je avijatičare u Ramleu i preneo utiske svojim kolegama, na sednici održanoj 8. V 1941. U tom momentu na aerodromu u Ramleu nalazilo se 209 vazduhoplovaca, od koji su oko 90 bili piloti, ostali uglavnom mehaničari. Đeneral Simović izneo je procenu da se od ovih potencijala može formirati „ekipa“ od 60 aviona, ne računajući one u SSSR. Prilikom posete, iz razgovora sa avijatičarima zaključio je da su bili deprimirani zbog toga što su udaljeni. Svi su želeli da bu budu poslati u borbu, ali istovremeno smatrali su da će bez „novog materijala i novog ljudstva“ biti žrtvovani. Pred ministarski savet, 12. V 1941, đeneral Dušan Simović izneo je konkretne cifre brojnog stanja oružane sile u izbeglištvu.

23. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - POSLOVIČNA NADMENOST ENGLEZA: Vlada  nije imala podatke o trupama koje se nisu predale

FELJTON - POSLOVIČNA NADMENOST ENGLEZA: Vlada nije imala podatke o trupama koje se nisu predale

DOŠAVŠI na tlo britanske ratne teritorije, predstavnici jugoslovenskog izbegličkog aparata, našli su se u veoma nezavidnom položaju. Opterećeni brzim vojnim slomom i gubitkom otadžbine u jednom neslavnom ratu, bez značajnije vojne sile koja će državu zastupati u opštoj savezničkoj borbi, našli su se licem u lice sa civilnim i vojnim strukturama jedne kolonijalne sile, čije će se autoritativno gostoprimstvo manifestovati na putu od pokroviteljstva do neposredne kontrole.

22. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - HEROJSKI PODVIZI PILOTA: Nedostatak direktive za odstupanje nadomestila je požrtvovanost oficira i vojnika da nastave s otporom

FELJTON - HEROJSKI PODVIZI PILOTA: Nedostatak direktive za odstupanje nadomestila je požrtvovanost oficira i vojnika da nastave s otporom

VEĆINA jugoslovenskih izbeglica koja se povlačila iz Grčke pred nacističkom ofanzivom, nije se domogla sigurnog utočišta. Odgovornost za njihovu sudbinu predstavljala je predmet spora među savremenicima. Ministar vojni đeneral Ilić, u svojim sećanjima navodi broj od oko hiljadu ljudi u logorima južne Grčke, kao i to da je za troškove njihove evakuacije, jugoslovenskom vojnom izaslaniku u Atini pukovniku Keleru, dao milion dinara.

21. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - KRALJ PETAR II NAPUŠTA ZEMLJU: Vlada  nije učinila ništa da  svoje oružane snage izvede iz zemlje

FELJTON - KRALJ PETAR II NAPUŠTA ZEMLJU: Vlada nije učinila ništa da svoje oružane snage izvede iz zemlje

ĐENERAL Danilo Kalafatović, kao i štab Vrhovne komande, pali su u ropstvo u Sarajevu, gde je načelnik štaba ovlastio punomoćnike koji će potpisati ugovor o primirju (šesnaestog aprila). Bili su to bivši ministar spoljnih poslova Aleksandar Cincar – Marković i đeneral Radivoje Janković, koji su 17. aprila izjutra, otputovali iz Sarajeva za Beograd.

20. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - POSLEDNJI ČIN POSRNULE KRALJEVINE: Prvi put posle smrti kralja Aleksandra, vojska je ispoljila svoj uticaj pučem 27. marta 1941.

FELJTON - POSLEDNJI ČIN POSRNULE KRALJEVINE: Prvi put posle smrti kralja Aleksandra, vojska je ispoljila svoj uticaj pučem 27. marta 1941.

IZBEGLIČKO i ratno iskustvo Kraljevine Srbije stečeno u Velikom ratu, prethodilo je jugoslovenskom ujedinjenju 1918. godine i ostavilo trajni pečat na naraštaje koji su ga proživeli, uobličavajući buduće političke i vojne koncepcije u svesti političara i vojnika, koji su kao eksponenti države u jugoslovensku zajednicu uneli pobedničko srpsko ratno nasleđe, kao parametar na osnovu koga će se ponašati u budućnosti i zasnivati svoje planove u domenu načina funkcionisanja vojne sile i odbrane zemlje.

19. 05. 2022. u 18:00