rodna ravnopravnost

RODNA RAVNOPRAVNOST NA LOKALU: Godišnji skup Stalne konferencije gradova i opština

RODNA RAVNOPRAVNOST NA LOKALU: Godišnji skup Stalne konferencije gradova i opština

USVAJANJE Zakona, Nacionalne strategije i Akcionog plana rodne ravnopravnosti u Srbiji predstavlja manje od polovine posla koji nas tek čeka za pretvaranje svega zapisanog u svakodnevni život, rekla je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na skupu "Rodna ravnopravnost u propisima i praksi", koju je organizovala Stalna konferencija gradova i opština.

29. 04. 2022. u 14:37

DRŽAVA HOĆE DA MENJA NORMU SRPSKOG JEZIKA: Dopis Matice srpske Ministarstvu povodom nacrta nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost

DRŽAVA HOĆE DA MENJA NORMU SRPSKOG JEZIKA: Dopis Matice srpske Ministarstvu povodom nacrta nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost

BUDUĆI da ravnopravnost polova, odnosno žena i muškaraca, omogućava ne samo realizaciju različitih potencijala svakog pojedinca, već čini i da čitavo društvo bude snažnije integrisano te da funkcioniše na efikasniji način, Matica srpska pozdravlja i podržava sva nastojanja da se ova oblast društvenih odnosa unapredi.

30. 11. 2021. u 11:37