PLATO Romanije, "Sibirsku stepu", ispresecanu magistralnim putevima, istočno ka Drini, zapadno ka Miljacki i severno ka Han Pijesku, posećuju mnogi putnici namernici, planinari, ekolozi, slikari, a najredovniji su Momir Tomić, ratni vojni invalid, i Svjetlana Rajić, samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću u kabinetu načelnika Sokoca.

Komentari (0)