SRBIJA želi da obnovi svoje dvorce, a u tome očekuje svesrdnu pomoć Francuske. Najpre u savetima, imajući u vidu da se dve hiljade zamkova u ovoj zemlji održava privatnom inicijativom, ali u saradnji s državom.

Komentari (0)