NA primeru porodilje D. J. (26) iz Beograda kovid-19 je, nažalost, još jednom pokazao svu nepredviljivost infekcije, i nemoć da se sačuva mlad život i kad se preduzme sve čime medicina raspolaže.

Komentari (0)