KOD PSIHIJATRA IĆI KAO KOD KARDIOLOGA: Upozorenje stručnjaka - Ne zanemarujte mentalno zdravlje

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

24. 03. 2024. u 07:30

U SRBIJI je usvojena Nacionalna strategija razvoja mentalnog zdravlja od 2019. do 2026. ali gotovo niko ne odlazi na preventivne psihijatrijske preglede.

КОД ПСИХИЈАТРА ИЋИ КАО КОД КАРДИОЛОГА: Упозорење стручњака - Не занемарујте ментално здравље

Foto Shutterstock

U visoko razvijenim društvima, i dobro organizovanim nacijama, postoji drugačiji pristup mentalnim poremećajima. Zapadne kulture posvećuju ovim bolestima ozbiljne strategije u prevenciji, lečenju, destigamtizaciji, zbrinjavanju. Čak je u mnogim zemljama društveno preporučljiv i opšte prihvaćen odlazak kod psihijatra, a u nekim državama neophodan je preventivni pregled psihijatra pre zaposlenja.

U intervjuu za "Novosti" dr Ljiljana Simić, psihijatar bolnice "Dr Laza Lazarević", kaže da je preventivni psihijatrijski pregled veoma jednostavan:

- Pregledi odraslih podrazumevaju kratak skrining kroz psihijatrijski intervju, procenu depresivnosti, kapacitet ispitanika da se nosi sa stresovima, razgovor o suicidalnim promišljanjima, sklonost zloupotrebi alkohola i narkotika, kao i preproznavanje naslednih psihijatrijskih oboljenja.

o Šta sve ovim pregledom može da se utvrdi?

- Moguće je sagledavanje mentalnog sklopa ispitanika, ali i bolesti koje su iz ozbiljnijeg spektra mentalnih poremećaja naslednog karaktera. Takođe, moguće je i prepoznati oboljenja koja su rezultat loše adaptacije na okruženje, radnu sredinu, porodične, partnerske odnose. Kako raste broj obolelih od demencije, rano otkrivanje bi omogućilo intervenciju psihofarmacima i usporavanje ove bolesti.

FOTO: Privatna arhiva

dr Ljiljana Simić

o Zašto ne zaziremo od telesnih pregleda, kao od ovih psihijatrijskih?

- To je pitanje koje bi trebalo da postavimo sami sebi. Preventivni psihijatrijski pregledi odraslih su apsolutno poželjni jer nema razlike između preveniranja telesnih i mentalnih bolesti. U svojoj definiciji Svetska zdravstvena organizacija zdravlje definiše kao kompleksno fizičko, mentalno, i socijalno blagostanje, a ne samo kao odsusutvo bolesti i onesposobljenosti.

o Da li su preventivni psihijatrijski pregledi preporučljivi i za decu?

- Da, i veoma su značajani. Ali, u Srbiji nema dovoljno dečjih psihijatara. Uglavnom rade u Bogradu i u nekoliko psihijatrijskih klinika. Deca koja imaju mentalne poremećaje ili izmenjeno ponašanje iz ostalih gradova zemlje uglavnom moraju da dolaze u prestonicu. Stimulacija države da se doktori medicine opredeljuju za ovu specijalizaciju je takođe poželjna kako bi oni radili po svim većim gradovima Srbije. To je način sprovođenja opšte strategije u prevenciji i lečenju.

Procena profesionalaca

o Da li pojedine profesije zahtevaju redovne psihijatrijske preglede?

- Što se tiče preventivnih pregleda populacije u pojedinim zanimanjima, potpuno je uputno da se redovno obavljaju psihijtarijski pregledi vaspitača, prosvetnih radnika, zdravstvenih radnika, vojske, policije, novinara... Jer, zanimanja koja su visoko stresna, sa velikom odgovornošću, crpe snagu, mentalnu energiju i takođe slabe naše opšte potencijale.

o Pa ko onda pregleda decu?

- Preglede dece pred polazak u školu na neki način obavljaju psiholozi i pedagozi, veliki saradnici psihijatrije, ali vreme iza nas je pokazalo da i deca mogu imati ozbiljne psihopatološke fenomene, što zahteva i ozbiljno uključivanje ovih specijalista u rano otkrivanje i dijagnostikovanje. U tom smislu moje kliničko iskustvo pokazuje da bi školama trebalo da budu dostupni specijalisti dečje psihijatrije, da budu uključeni u školske timove i da se na taj način deluje pri pojavi "ispada u ponašanju". Obrazovni časovi imaju svoju važnost, gde bi se deci na razumljiv i jednostavan način ukazivalo šta "nije u redu, kako prepoznati kad su drug ili drugarica tužni, neraspoloženi ili kako da se borimo protiv besa i ljutnje".

o Da li bi pomoglo da svaka firma i obrazovna ustanova organizuju sistematske preglede za zaposlene odnosno učenike?

- Sistematski pregledi su od velike važnosti u opštem zdravlju, njihova neophpdnost je prepoznata i postoji inicijativa Ministarstva zdravlja da se oni obavljaju redovno, kao u ranijim vremenima. Svake školske godine neophodno je uraditi sistematski telesni pregled, a tada i razgovor sa dečjim psihijatrom, što znači da bi imalo prostora za njih i u primarnoj zaštiti. Uz temeljan pristup prevenciji naravno da je moguće otkriti mentalne poremećaje i u nekim situacijama otkloniti faktore koji ih podstiču, ili pravovremeno lečiti što takođe ima nemerljiv značaj. Preventivni pregledi su put da se svakom pojedincu na vreme otkrije potencijalno oboljenje, da se spreči razvoj bolesti i da se time život pojedinca učini što je više moguće funkcionalnijim. Jer, uspeh nacije i počiva na dobrom školstvu, zdravstvu i propagiranju ispravnih vrednosti.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
ČUVAMO DEDOVINU I GROBOVE SINOVA Uprkos tragedijama, porodica Mihajla Tomaševića, iz Suvog Grla kod Srbice, opstaje na svom ognjištu (FOTO)

ČUVAMO DEDOVINU I GROBOVE SINOVA Uprkos tragedijama, porodica Mihajla Tomaševića, iz Suvog Grla kod Srbice, opstaje na svom ognjištu (FOTO)

OVO su grobovi mojih sinova. Stojadina, rođenog 1979, koji je poginuo na Košarama i Stevana, dve godine mlađeg, koji je 2002, vozeći traktor nagazio na protivtenkovsku minu koju su na putu u selu postavili Albanci. Ovde na groblju mi je druga kuća, a ona u kojoj živim sa suprugom Miladinkom Micom i sinom Darkom je nekoliko kilometara odavde. I, dok sam živ sa Kosova i Metohije seliti se neću, čuvaću svoj dom i grobove sinova.

18. 04. 2024. u 10:45

Komentari (0)

RADIMO ZAJEDNO U VOJSCI KOJA SE ZOVE ODBRANA ORGANIZMA: Infekcije kod imunosuprimiranih osoba - prepoznavanje, dijagnostika i lečenje