KAD LEKOVI VIŠE NE POMAŽU - BIOLOŠKA TERAPIJA: U lečenju astme primenjuju se inovativni tretmani

I. Kovačić

16. 03. 2023. u 09:50

U SRBIJI nešto više od 200.000 ljudi boluje od astme, od kojih njih oko 2.000 ima težak oblik bolesti.

КАД ЛЕКОВИ ВИШЕ НЕ ПОМАЖУ - БИОЛОШКА ТЕРАПИЈА: У лечењу астме примењују се иновативни третмани

Foto: Profimedia/instagram ursulalolitas

Teška astma znači da pacijent ne reaguje na izrazito visoke doze standardnih lekova. U tom slučaju lekari ih upućuju na terapiju biološkim lekovima. U intervjuu, za "Novosti", asistent dr Sanja Dimić Janjić iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) kaže da je Klinika za pulmologiju UKCS jedan od nekoliko centara u zemlji gde se primenjuje biološka terapija za tešku astmu:

- U ovom momentu se u našoj ustanovi leči oko 100 pacijenata sa teškom astmom, tako da je i iskustvo lekara u primeni ove terapije narastajuće i značajno. Tip biološka terapije za tešku astmu se određuje na osnovu konzilijarnog mišljenja lekara koji su stručnjaci u ovoj oblasti. Ovi lekovi su monoklonska antitela usmerena na imunološke ćelije koje su odgovorne za pojavu učestalih pogoršanja bolesti, prisustva velikog broja simptoma koji opterećuju pacijenta i narušavaju kvalitet života.

* Koji su to lekovi?

- U našoj zemlji dostupni su lekovi iz grupe anti-IL-5 receptor (benralizumab), anti-IL-5 (reslizumab) i anti-IgE (omalizumab), koji se koriste za lečenje upravo dva najčešća fenotipa teške astme. Kandidati za primenu ovih lekova su pacijenti sa pogoršanjima ili lošom kontrolom simptoma uprkos uzimanju najmanje visoke doze kombinovane terapije inhalacionih kortikosteroida i dugodelujućih bronhodilatatora (IKS/LABA), koji imaju alergijske ili eozinofilne biomarkere ili im je potrebna terapija održavanja oralnim kortikosteroidima.

* Kako se primaju biološki lekovi za astmu, jesu li to injekcije ili tablete?

- Tri pomenuta leka se primenjuju potkožno (benralizumab i omalizumab) i intravenski (reslizumab). Doziranje je na mesec dana, osim za benralizumab koji se nakon prva tri meseca kada se dozira na četiri nedelje, primenjuje u daljem toku na osam sedmica. Pacijenti dolaze kod svojih lekara u centre za lečenje teške astme radi primene terapije. U ovom momentu postoje svetska nastojanja da lekove za tešku astmu koji se daju potkožno u perspektivi pacijenti sami primenjuju u kućnim uslovima.

Privatna arhiva

Dr Sanja Dimić Janjić

* Koliko je biološka terapija za astmu skupa?

- Teška astma ima veoma visoke troškove zdravstvene zaštite zbog lekova, poseta lekarima, hospitalizacija i zbog cene zbrinjavanja neželjenih efekata oralnih kortikosteroida. Takođe, finansijsko opterećenje pacijenta i njihovih porodica zbog odsustvovanja sa posla i troškova lečenja je značajno. Uzevši u obzir sve pomenuto kao i efikasnost biološke terapije mislim da uprkos ceni postoji kako zdravstveni, tako i pozitivan finansijski efekat primene ove terapije.

* Kakvi su terapijski efekti ovih lekova?

- Kada se na pravi način odabere lek za svakog pacijenta, a to znači da sve pojedinosti i karakteristike obolelog odgovaraju terapijskim indikacijama svakog od pomenutih lekova, učinak je odličan i prilično brz, a terapija je bezbedna. Pacijenti imaju manje simptoma, smanjuje se broj i prestaju pogoršanja, većina u narednim mesecima obustavlja oralne kortikosteroide čija upotreba u dugotrajnim režimima prouzrokuje različite neželjene efekte. Ono što je najdragocenije je da se pacijentima popravlja kvalitet života.

* Koji su sve uzroci nastanka astme?

- U nastanku astme dešava se nekoliko ključnih promena u disajnim putevima, pre svega inflamacija, periodična bronhoopstrukcija i pojačana reaktivnost disajnih puteva. Smatra se da je za nastanak i razvoj astme odgovorna interakcija brojnih faktora rizika, i to naslednih faktora, kao i faktora iz spoljne sredine. Dakle, to mogu da budu alergeni spoljašnje sredine (poleni, grinje, životinjski alergeni i dr), virusne infekcije disajnih puteva, neke druge hronične bolesti (hronična alergijska kijavica i hronična upala sinusa, gorušica i refluksna bolest), vežbanje i fizički napor, emocionalni faktori i stres, pojedini lekovi, gojaznost, zagađenje vazduha i pušenje, profesionalna ekspozicija, kao i izloženost u domaćinstvu različitim iritansima, perinatalni faktori, odnosno starost majke i prematuritet, pušenje u trudnoći i izloženost majke duvanskom dimu.

CILj - DOBRA KONTROLA SIMPTOMA

* Kako se ova bolest pravilno leči?

- Dugoročni ciljevi lečenja astme su da se postigne dobra kontrola simptoma i da se umanji rizik za nastanak pogoršanja, trajne opstrukcije disajnih puteva, neželjenih efekata lečenja ili smrti zbog astme. U lečenju astme najvažnije je ostvariti partnerski odnos između pacijenta i njegovog lekara, na čemu ja naročito insistiram. Danas imamo na raspolaganju različite uređaje-inhalere sa različitim molekulima u njima i lekar može odabrati terapiju koja je u potpunosti skrojena prema potrebama svakog pacijenta ponaosob. Zadovoljstvo pacijenta terapijom povećava verovatnoću da će je redovno koristiti, pa je i uspeh lečenja je kod većine njih u potpunosti izvestan.

* Šta se dešava ako se astma ne leči?

- Tad dolazi do pojave značajnog opterećenja simptomima, pre svega otežanog disanja, zamaranja, zviždanja u grudima, kašlja, loše tolerancije napora, noćnih buđenja zbog astme i sveukupnog pogoršanja kako zdravstvenog stanja, tako i kvaliteta života. Nekada pogoršanje može biti tako teško da zahteva lečenje u bolnici i primenu terapije kiseonikom ili mehaničke ventilacije, a može i proizvesti smrtni ishod.

* Da li je moguće predvideti i sprečiti napad astme?

- Napadu astme, može prethoditi izvestan vremenski period pogoršanja simptoma. Međutim, napad astme može da nastane naglo, bez ikakvih prethodnih naznaka i upozorenja.

BONUS VIDEO - UBICA NEGATIVNE ENERGIJE: Ćilibar ima razna lekovita svojstva, a ovaj je najkvalitetniji...

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

MNOGI NE ZNAJU: Ivanin otac poznat je javnosti, a pre glume zajedno sa njim se bavila neobičnim zanimanjem