„NETAČNO, LAIČKO I ZLONAMERNO TUMAČENJE“: Advokat Kavarić o porukama bivšeg režima da će 8. januara imovina SPC preći u državno vlasništvo

V. Kadić

04. 01. 2021. u 11:28

PORUKE predstavnika bivšeg režima da će 8. januara imovina SPC preći u državno vlasništvo, advokat Dalibor Kavarić, pravni zastupnik SPC u Crnoj Gori, ocenjuje za "Novosti" kao netačno, laičko i zlonamerno tumačenje nepostojećih članova 62, 63 i 64 ranijeg propisa.

„НЕТАЧНО, ЛАИЧКО И ЗЛОНАМЕРНО ТУМАЧЕЊЕ“: Адвокат Каварић о порукама бившег режима да ће 8. јануара имовина СПЦ прећи у државно власништво

Foto: Privatna arhiva

-Navedeni članovi, čak i kada su postojali nisu propisivali da će se do 8. januara crkvena imovina uknjiziti na državu već da je do tada trebala da bude popisana crkvena imovina  koju je prethodna Vlada bila planirala da preuknjiži na sebe.  U odnosu na spekulacije koje su se pojavile u medijima a koje se odnose na raniji zakon o slobodi veroispovesti, i tvrdnju da će navodno sva Crkvena imovina do 08. januara 2021 godine biti upisana na državu, ističem da se radi o laičkom i amaterskom tumačenju ranijeg člana, 63 toga zakona kojim je bilo propisano da je organ uprave nadležan za poslove imovine dužan  da, u roku od godinu dana (08.01.2021. godine) od dana stupanja na snagu tog zakona, utvrdi verske objekte i zemljište koji su u smislu člana 62 tog zakona državna svojina (objekti i zemljište do 1918. godine), izvrši njihov popis i podnese zahtev za upis prava državne svojine na tim nepokretnostima u katastar nepokretnosti. Istim članom je u stavu 2 isti organ uprave nadležan za poslove katastra bio dužan da upis tog zahteva "za upis državne imovine" upiše u listovima nepokrenosti i u eviencijama pokrenutih postupaka i da taj upis izvrši u roku od 15 dana od dana podnošenja tog zahtjeva, o čemu, je bez odlaganja, bio dužan da obavesti versku zajednicu koja koristi objekte i zemljište iz stava 1 tog člana. Znači, čak je i tim članom 63, bilo propisano samo da je Uprava za imovinu bila dužna da do 08. januara 2021 godine izvrši popis crkvene imovine i podnese zahtjev za upis prava državne svojine (koji je član 62, 63 i 64 novim zakonom uklonjen iz ranijeg teksta zakonom o izmenama i dopunama zakona koji je Skupsitna Crne Gore igzlasala 28.12.2020. godine i koji zakon predsednik odbija da potpiše). Podsećam da je po ranije, takođe nevažećem  članu 64 koji je član takođe stavljen van snage (novim zakonom o izmjenama i dopunama) bilo propisano da bi se tek po pravosnažnosti odluke kojom se vrši upis prava državne svojine u katastar nepokretnosti u skladu sa članom 62 st. 1 i 2 ovog zakona izvršila nasilna preuknjižba i otimanje crkvene imovine - objašnjava Kavarić. 


-Dakle, ovi članovi; 62, 63 i 64 ne samo da nisu više na snazi nego su i kao ranije važeći, sada od određenih autora koji su nestrpljivi da nezakonito preuknjiže crkvenu imovinu; pogrešno protumačeni. Naime Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, 017/18 od 20.03.2018) su precizno propisani načini promjene prava svojine i osnov za upis u članu 84 gdje se propisuje da se upis prava svojine vrši na osnovu:   1) zakona;   2) izvršne odluke nadležnog organa;   3) pravosnažne odluke suda;   4) isprave o pravnom poslu sačinjene u skladu sa zakonom. Svaki postupak ili nasilni pokušaj preuknjižbe crkvene imovine, mimo gore propisanih zakonom o katastru biće sankcionisana protiv učinilaca tih djela, krivičnim postupcima radi krivičnih djela krađe, razbojničke krađe u sticaju sa zloupotrebom službenoga položaja Dakle, teza o tome da će 08 januara ove godine Crkvena imovina biti prepisana na bilo koga je netačna jer se radi o ranijim članovima 62, 63 i 64 koji ne samo da su uklonjeni iz novoga zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodi vjeroispovijesti, već ni u ranijem propisu u kome su oni postojali nisu propisivali takvu upravnu situaciju, već se isključivo radi o zlonamjernom tumačenju iz pohlepne žeje pojedinih svetokradica koji bi hteli po svaku cijenu da opljačkaju imovinu crkve, što im svakako neće biti dozvoljeno i radi čega će snositi podsljedice i sankcije pravne države.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)