Фељтон

КЊАЗ ДАНИЛО И КАДИЋИ

* Зашто је књаз Данило, први световни владар из лозе Петровића, почео да се прославља злом * Како је књаз, назван Зеко Мали због физичког изгледа, на Тројичинданском сабору под Острогом 1854, силовао младу попадију Даницу (Вилајету) Кадић, а његови перјаници обешчастили неколико бјелопавлићких жена * Овај гнусни чин довео је до оружане побуне Бјелопавлића коју је злосрећни књаз у крви угушио * Бранећи част сестре, али и племена Бјелопавлића,брат попадије Тодор Кадић, убио је црногорског књаза 31. јула 1860. на которској риви * Убиство Зеке Малог најскупље су платили Тодорови рођаци и братственици који су побијени, а куће попаљене, имовина опљачкана, продата или уништена * Због чега је књаз Никола, Данилов наследник донео одлуку „да нико од Кадића, нити дијете од њихове одиве може остати у границама Црне Горе док је свијета и вијека“

Текстови

ФЕЉТОН - ТОДОРОВИ ПОСЛЕДЊИ САТИ ПРЕД ВЕШАЊЕ: По­след­ње Кадићеве ре­чи су биле - Бо­же и  мај­ко Бо­го­ро­ди­це, при­ми мо­ју гре­шну ду­ш

ФЕЉТОН - ТОДОРОВИ ПОСЛЕДЊИ САТИ ПРЕД ВЕШАЊЕ: По­след­ње Кадићеве ре­чи су биле - "Бо­же и мај­ко Бо­го­ро­ди­це, при­ми мо­ју гре­шну ду­ш

КРИВИЧНА расправа при Окру­жном су­ду у Ко­то­ру про­тив То­до­ра (То­ша) Ка­ди­ћа из Бјелопавли­ћа у Цр­ној Го­ри, уби­це цр­но­гор­ског вла­да­ра кња­за Да­ни­ла Пе­тро­ви­ћа Ње­го­ша, одр­жа­на је 18. сеп­тем­бра 1860. го­ди­не.

18. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - ТОДОР ЈЕ КАО ДЕЧАК  ПРЕЖИВЕО УЈЕД ЗМИЈЕ: Тодор је остао на слу­жби на Це­ти­њу и на­кон Ње­го­ше­ве смр­ти, по до­ла­ску кња­

ФЕЉТОН - ТОДОР ЈЕ КАО ДЕЧАК ПРЕЖИВЕО УЈЕД ЗМИЈЕ: Тодор је остао на слу­жби на Це­ти­њу и на­кон Ње­го­ше­ве смр­ти, по до­ла­ску кња­

ЖЕНА се по­ра­ђа­ла у не­ка­квој ста­ји по­ред ку­ће, каже даље ова легенда. По­ма­га­ла јој не­ка­ ком­ши­ни­ца, или ро­ђа­ка, , али је ка­лу­ђер, ми­мо та­да­шњих оби­ча­ја на­ре­дио да же­ну до­ве­ду у ку­ћу, да на­ло­же до­бру ва­тру и про­стру јој да се по­ро­ди ту по­ред ог­ња. Није би­ло по­го­во­ра – све је урађено ка­ко је ка­лу­ђер на­ре­дио.

17. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - ТОДОР КАДИЋ ИЗМЕЂУ ИСТИНЕ, МИТА И ЛЕГЕНДЕ: Легенде говоре да су Кадићи у своје време били најјаче братство у племену

ФЕЉТОН - ТОДОР КАДИЋ ИЗМЕЂУ ИСТИНЕ, МИТА И ЛЕГЕНДЕ: Легенде говоре да су Кадићи у своје време били најјаче братство у племену

КО ЈЕ, у ствари, био Тодор Кадић и како се на самом крају јула мјесеца 1860. године нашао на которској риви с кубуром из које ће испалити смртоносни хитац у тадашњег господара Црне Горе и првог њеног свјетовног владара Данила Станковог Петровића, још увијек ,и поред бројних текстова и историјских расправа на ову тему, није разјашњено.

16. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - ТОДОРУ НА КОТОРСКОЈ РИВИ НИЈЕ ЗАДРХТАЛА РУКА: Турци су изабрали Тодору кубуру за атентат, а сачму су залили змијским отровом

ФЕЉТОН - ТОДОРУ НА КОТОРСКОЈ РИВИ НИЈЕ ЗАДРХТАЛА РУКА: Турци су изабрали Тодору кубуру за атентат, а сачму су залили змијским отровом

У ПРИПРЕМИ и одабирању оружја за напад на књаза Тодору су помагали Сулечићи, рођаци Селим-бега из Туђемила, пограничног мјеста према Црмници, односно Црној Гори.

15. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - ТОДОРА КАДИЋА ПОЧИЊЕ ДА СЕ ПРИПРЕМА ЗА ОСВЕТУ: Књаз Данило је често воео  да нагађа  ко су бољи -  Србијанци или Црногорци

ФЕЉТОН - ТОДОРА КАДИЋА ПОЧИЊЕ ДА СЕ ПРИПРЕМА ЗА ОСВЕТУ: Књаз Данило је често воео да нагађа ко су бољи - Србијанци или Црногорци

КЊАЗ Да­ни­ло ни­је тр­пио ни­ко­га ко би му мо­гао угро­зи­ти са­мо­вла­шће, a по­себ­но je био ки­ван пле­мен­ским стар­је­ши­на­ма, вој­во­да­ма, ка­пе­та­ни­ма и дру­гим гла­ва­ри­ма ко­ји­ма је обећа­вао гром и па­као, ис­тре­бље­ње, уко­ли­ко до­зна да се бо­га­те и гу­ле ко­жу пот­чи­ње­ни­ма и на­ро­ду.

14. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - ЉУБОМОРНИ КЊАЗ СЕКАО ГЛАВЕ ЗБОГ СВОЈЕ НЕВЕСТЕ: Искомплексиран и не­у­глед­ни књаз убијао је за сваку ружну реч изговорену ње­го

ФЕЉТОН - ЉУБОМОРНИ КЊАЗ СЕКАО ГЛАВЕ ЗБОГ СВОЈЕ НЕВЕСТЕ: Искомплексиран и не­у­глед­ни књаз убијао је за сваку ружну реч изговорену ње­го

ПОРЕД немилосрдног и крвавог обрачуна са политичким противницима и црногорским брђанима ни тај ра­до­сни чин ње­го­ве же­нид­бе и крат­ко­трај­ни брак са Да­рин­ком Кве­кић, ни­је изгледа могао проћи без по­тре­са и тра­гич­них по­сље­ди­ца.

13. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - КЊАЗ ЛИКВИДИРА СВЕ УМНЕ ЉУДЕ У ЦРНОЈ ГОРИ: Стеванови егзекутори поп Јово Кусовац и извесни Андрија Смоковац

ФЕЉТОН - КЊАЗ ЛИКВИДИРА СВЕ УМНЕ ЉУДЕ У ЦРНОЈ ГОРИ: Стеванови егзекутори поп Јово Кусовац и извесни Андрија Смоковац

ОСВЕТОЉУБИВИ и на зло брз књаз Данило није поштедио ни Његошевог сестрића, Стевана Перовића Цуцу, пошто је „смакао“ његовог оца - сердара Андрију.

12. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - КРВАВИ ЗЛОЧИНИ ПО ДАНИЛОВОМ ЗАКОНУ: По предању све оне који су окрвавили руке у Кучима Бог је казнио одузимањем порода

ФЕЉТОН - КРВАВИ ЗЛОЧИНИ ПО ДАНИЛОВОМ ЗАКОНУ: По предању све оне који су окрвавили руке у Кучима Бог је казнио одузимањем порода

И САМИ зло­чин­ци, а не са­мо на­род, на­бра­ја­ју шта је ко чи­нио и што до­че­ку­је. Поп Јо­во Војво­дић из Глу­во­га До­ла го­во­ра­ше: „Не­ће од на­ше ку­ће тра­га оста­јат, за­што је мој брат поп Ми­ја­и­ло нај­пр­ви по­чео клат ђе­цу у ко­ли­јев­ке, па сад не­ма ње­га ни од ње­га ни­ко­га, но му је пу­ста ку­ћа за­тво­ре­на.

11. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - НАРОД ДОБРОТВОРЕ И ЗЛОТВОРЕ НЕ ЗАБОРАВЉА: У Похари Куча 1856. године Ђуро Кусовац показао је бездушност према слабима

ФЕЉТОН - НАРОД ДОБРОТВОРЕ И ЗЛОТВОРЕ НЕ ЗАБОРАВЉА: У Похари Куча 1856. године Ђуро Кусовац показао је бездушност према слабима

МАРКО Ми­ља­нов оп­шир­но пи­ше и о онима који се ни­је­су по­ни­је­ли као вој­во­да ље­шан­ски и ни­је­су по­слу­ша­ли зло­твор­ске на­ред­бе вој­во­де Мир­ка: „Гор­ња вој­ска ко­јом су за­по­ви­је­да­ли Но­ви­ца Це­ро­вић, Ми­ли­сав Ми­шнић, ко­ман­дир мо­рач­ки, и Па­вић Ђи­ка­нов, ка­пе­тан ро­вач­ки, ни­ђе за со­бом тра­га од зло­чин­ства ни­је оста­ви­ла.

10. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - КУЧИ ПЛАЋАЈУ КРВАВИ ДАНАК КЊАЗУ ДАНИЛУ: Данило је хтео да од Куча створи тврду крајину и поуздану брану према Турцима

ФЕЉТОН - КУЧИ ПЛАЋАЈУ КРВАВИ ДАНАК КЊАЗУ ДАНИЛУ: Данило је хтео да од Куча створи тврду крајину и поуздану брану према Турцима

НЕЗАДОВОЉСТВО владавином књаза Данила које је тињало у народу, прије свега у црногорским брдима, каткад подјаривано и утицајима са стране, а у пром реду големим невољама које су на самом почетку његове владавине донијели двогодишње војевање са Турцима , а потом и незапамћена глад током 1854. и 1855. године, послије Пипера и Бјелопавлића, кулминирало је у Кучима.

09. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - КЊАЗ НИКОЛА ЈЕ ПАМТИО УБИСТВО СТРИЦА ДАНИЛА: Књаз Никола је говорио - Ви сте Бошковићи ривци за смрт  мог стрица - платићете ми то

ФЕЉТОН - КЊАЗ НИКОЛА ЈЕ ПАМТИО УБИСТВО СТРИЦА ДАНИЛА: Књаз Никола је говорио - "Ви сте Бошковићи ривци за смрт мог стрица - платићете ми то

KЊАЗ, односно краљ Никола, никада није могао да прикрије своју пизму и отворену нетрпељивости мржњу према Бјелопавлићима, првенствено, наравно, према Кадићима и Бошковићима о чему говори и једна анегдота коју су у свом историјско – социјалном роману »На Прелому« забиљежили Мићун Павићевић и др Мато Ханжековић-Габријел.

08. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - КЊАЗ ДАНИЛО ПОНИЖАВА БОШКОВИЋЕ И БЈЕЛОПАВЛИЋЕ: Књаз Данило је казнио Бошковиће тако што је наредио да уместо сабље носе бритву

ФЕЉТОН - КЊАЗ ДАНИЛО ПОНИЖАВА БОШКОВИЋЕ И БЈЕЛОПАВЛИЋЕ: Књаз Данило је казнио Бошковиће тако што је наредио да уместо сабље носе бритву

КЊАЗ Данило , без обзира што је подигао прву основну школу на Орјој Луци,ипак није могао одољети својој пизми и пакости и покушао је на сваки начин да понизи Бошковиће и умањи им углед у народу.

07. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - ОБЕСНИ КЊАЗ НЕ ШТЕДИ НИ НЕЈАКЕ СЕСТРИЋЕ: Предање каже да сердар Јоле није зауставио књаза у слудом науму, дечаке је ипак отрова

ФЕЉТОН - ОБЕСНИ КЊАЗ НЕ ШТЕДИ НИ НЕЈАКЕ СЕСТРИЋЕ: Предање каже да сердар Јоле није зауставио књаза у слудом науму, дечаке је ипак отрова

СРАМОТНО понашање под Острогом књаза Данила није могла сакрити ни ватра са запаљених бјелопавлићких кућа којује потпирила сиулна војска од неколико хиљада Катуњана и других књажњвих поданика, које је довео да у крви угуше бјелопавлићку побуну.

06. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - КЊАЗ СА ПЕРЈАНИЦИМА БЕЖИ ОД БЈЕЛОПАВЛИЋА: Удри­те, не ште­ди­те Ка­ту­ња­ни­не, па ни кња­за - ре­као је војвода Ристо

ФЕЉТОН - КЊАЗ СА ПЕРЈАНИЦИМА БЕЖИ ОД БЈЕЛОПАВЛИЋА: "Удри­те, не ште­ди­те Ка­ту­ња­ни­не, па ни кња­за" - ре­као је војвода Ристо

ВОЈВОДА Ри­сто је по­шао код кња­за Да­ни­ла и у при­су­ству кон­зу­ла Е­ка­ра и се­на­то­ра, како пише Томо Ораовац , ре­као кња­зу:

05. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - СРАМОТНО КОЛО ИСПРЕД МАНАСТИРА У ОСТРОГУ: Чим је Даница ушла у со­бу код кња­за, он је згра­би и обо­ри на кре­вет...

ФЕЉТОН - СРАМОТНО КОЛО ИСПРЕД МАНАСТИРА У ОСТРОГУ: Чим је Даница ушла у со­бу код кња­за, он је згра­би и обо­ри на кре­вет...

ДО ПРВОГ сукоба Кадића и Бјелопавлића са књазом Данилом ће доћи након оног срамотног кола у Острогу о Тро­ји­чи­ну дне (5. ју­на по ста­ром ка­лен­да­ру) 1854. го­ди­не.

04. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - КЊАЖЕВ УДАР НА ПИПЕР ОПОМЕНА : Данило је од пр­вог да­на своје вла­да­ви­не на оку по­себ­но др­жао Бје­ло­па­вли­ће и Куче

ФЕЉТОН - КЊАЖЕВ УДАР НА ПИПЕР ОПОМЕНА : Данило је од пр­вог да­на своје вла­да­ви­не на оку по­себ­но др­жао Бје­ло­па­вли­ће и Куче

ПОВЈЕШАНИМ си­но­ви­ма Стевана Ђикнина ни­ко се за пет­на­ест да­на ни­је смио при­ма­ћи сем њи­хо­ве оја­ђе­не мај­ке ко­ја је сва­ко­га да­на до­ла­зи­ла из се­ла Ла­ћа, уда­ље­ног око сат и по хо­да, да бра­ни мр­тве си­но­ве од му­ва, а би­ло је, ка­жу право љет­ње вријеме. До­шла би, причало се касније, по­кло­ни­ла им се и сва­ки пут по­но­ви­ла: „Го­шо, Ти­о­до­ре, ока­ме­ни­те се…!“

03. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - КАДИЋИ НИСУ ДРЖАЛИ ДО ВЛАСТИ СА ЦЕТИЊА: Кадићису били задрти племеници и нису имали блиске везе са владикама и Црногорцима

ФЕЉТОН - КАДИЋИ НИСУ ДРЖАЛИ ДО ВЛАСТИ СА ЦЕТИЊА: Кадићису били задрти племеници и нису имали блиске везе са владикама и Црногорцима

ЉУДИ су најчешће оно што је у ствари њихово дјело.Заправо, само је онај живио чије дјело и након смрти живи., каже једна стара пословица.

02. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - ПРВИ СУКОБ КАДИЋА СА КУЋОМ ПЕТРОВИЋА: Скидања турског топа са спушке тврђаве изазвао је сукоб коме ће припасти слава

ФЕЉТОН - ПРВИ СУКОБ КАДИЋА СА КУЋОМ ПЕТРОВИЋА: Скидања турског топа са спушке тврђаве изазвао је сукоб коме ће припасти слава

НЕМА података да ли се неко од Кадића налазио у перјаничкој служби код младог Његоша, мада неки извори наводе да се управо Тодор Кадић у то вријеме школовао на Цетињу, али се зна да је бјелопавлићка чета, захваљујући храбрости два брата Кадића, под окриљем ноћи уграбила добро чувани турски топ са спушке тврђаве.

01. 11. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - ЊЕГОШ ПОСВЕЋУЈЕ ПЕСМУ ХРАБРИМ БЈЕЛОПАВЛИЋАМА:  По многим историсјим изворима израз Бован јеслужио код старих Срба за ознаку идола

ФЕЉТОН - ЊЕГОШ ПОСВЕЋУЈЕ ПЕСМУ ХРАБРИМ БЈЕЛОПАВЛИЋАМА: По многим историсјим изворима израз Бован је"служио код старих Срба за ознаку идола

НЕМА потпуних и сачуваних података ни о томе када је први пут овдје започело да се гради насеље. Петар Шобајић у својој књизи „Бјелопавлићи и Пјешивци“ (објављена први пут у Београду 1920.године) наводи да је село гдје су живјели Кадићи „остатак из предхришћанског доба“ и додаје , позивајући се на К. Јирчека, да је израз Бован „служио код старих Срба за ознаку идола“.

31. 10. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - АНАТЕМА ЦРНОГОРСКОГ СЕНАТА НА СВЕ КАДИЋЕ: Књаз Никола,  Данилов наследник, свог претходника поредио је са Карађорђем

ФЕЉТОН - АНАТЕМА ЦРНОГОРСКОГ СЕНАТА НА СВЕ КАДИЋЕ: Књаз Никола, Данилов наследник, свог претходника поредио је са Карађорђем

ПО МИШЉЕЊУ многих историчара пре­ра­на смрт књаза Данила је пре­гре­бла да оства­ри до кра­ја сво­је за­ми­сли, али да је и по оно­ме што је у на­сле­ђе оста­вио сво­ме си­нов­цу Ни­ко­ли, обез­би­је­дио значајно мје­сто у цр­но­гор­ској исто­ри­ји , па стога и као др­жав­никза­слу­жу­је пошто­ва­ње.

30. 10. 2023. у 18:00

ФЕЉТОН - БРУКА ПРВОГ СВЕТОВНОГ ЦРНОГОРСКОГ ВЛАДАРА: Освета Петровића је била стравична - Кадићи су стављени ван закона

ФЕЉТОН - БРУКА ПРВОГ СВЕТОВНОГ ЦРНОГОРСКОГ ВЛАДАРА: Освета Петровића је била стравична - Кадићи су стављени ван закона

КЊАЗ Данило је први свјетовни владар из куће Петровића након смрти владике Рада изабран је на основу његовог тестамента за Његошевог наследника.

29. 10. 2023. у 18:00