Оснивач и издавач КОМПАНИЈА „НОВОСТИ“ АД

Директор Друштва: Оливера Анђелковић

Главни и одговорни уредник: Милорад Вучелић

Редакцијски колегијум:

Милан Бабовић, заменик главног уредника (политика)

Момчило Поповић (ДЕСК)

Андријана Нешић, помоћник главног уредника за дигитална издања (andrijana.nesic@novosti.rs)

Биљана Радивојевић (друштво)

Борис Антић (спорт)

Бранислав Ђорђевић (култура)

Владан Самарџић (недеља)

Душан Стојаковић (економија)

Радмила Огњановић (дописно)

Милан Весковић (хроника)

Јелена Матијевић (репортажа)

Дубравка Савић (свет)

Лидија Зечевић (београдска)

Драган Миловановић (фотографија)

Јасна Михајловић (арт директор)

Дејан Нешић (техничка редакција)

Марија Обрадовић (заменик помоћника главног и одговорног уредника за дигитална издања и уредник Магазина новости) marija.obradovic@novosti.rs

Нпортал
Сергеј Комненић (уредник) sergej.komnenic@novosti.rs