Оснивач и издавач КОМПАНИЈА „НОВОСТИ“ АД

Директор Друштва: Оливера Анђелковић

Главни и одговорни уредник: Милорад Вучелић

Милан Бабовић, заменик главног уредника (политика)

Андријана Нешић, помоћник главног уредника за дигитална издања (andrijana.nesic@novosti.rs)

Владан Самарџић (шеф деска)

Биљана Радивојевић (друштво)

Душан Стојаковић (економија)

Дубравка Савић (свет)

Милан Весковић (хроника)

Борис Антић (спорт)

Јелена Матијевић (репортажа)

Бранислав Ђорђевић (култура)

Данијела Миладиновић (недеља)

Радмила Огњановић (дописно)

Лидија Зечевић (београдска)

Драган Миловановић (фотографија)

Јасна Михајловић (арт директор)

Дејан Нешић (техничка редакција)

Нпортал
Сергеј Комненић (уредник) sergej.komnenic@novosti.rs