МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА И ДЕВОЈАКА У НАУЦИ: Прилика за промовисање и признавање њихове улоге и значаја

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА И ДЕВОЈАКА У НАУЦИ: Прилика за промовисање и признавање њихове улоге и значаја

МЕЂУНАРОДНИ дан жена и девојака у науци (11. фебруар) има за циљ да промовише родну равноправност и оснаживање жена и девојака у науци и технологији, као и да подигне свест о њиховој улози и значају за друштво.

13. 02. 2024. у 07:15УН циљ 5, 16, 17

ГЛОБАЛНИ ФОРУМ О ЕТИЦИ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ: Ка разумевању и управљању новим изазовима

ГЛОБАЛНИ ФОРУМ О ЕТИЦИ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ: Ка разумевању и управљању новим изазовима

ВЕШТАЧКА интелигенција (АИ) је технологија која има велики потенцијал да унапреди различите аспекте људског живота, као што су здравство, образовање, економија, култура и друштво. Међутим, АИ такође носи и бројне изазове и ризике, који се тичу етичких, правних, социјалних и политичких питања. Како би се осигурало да АИ буде развијана и коришћена на начин који поштује људска права, достојанство и демократију, потребно је успоставити јасне и одговорне оквире за њено управљање.

12. 02. 2024. у 08:56УН циљ 9

ЗА БОЉЕ СУТРА: Светски дан образовања о заштити животне средине

ЗА БОЉЕ СУТРА: Светски дан образовања о заштити животне средине

Заштита животне средине је један од најважнијих и најхитнијих задатака савременог човечанства. Образовање је кључни алат и фактор за заштиту животне средине, јер омогућава људима да стекну знања, вештине и ставове који су потребни за разумевање, поштовање и очување животне средине, као и за решавање еколошких проблема и изазова.

25. 01. 2024. у 10:25УН циљ 4, 13

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОБРАЗОВАЊА: Учење за трајни мир

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОБРАЗОВАЊА: Учење за трајни мир

ОБРАЗОВАЊЕ је једно од основних људских права и кључни фактор за развој, мир и просперитет. Оно омогућава људима да стекну знања, вештине и вредности које су потребне за лични и професионални раст, као и за допринос друштву и свету. Образовање такође промовише демократију, толеранцију, солидарност, културу и дијалог међу различитим народима и цивилизацијама.

24. 01. 2024. у 11:09УН циљ 4

ЗЕЛЕНЕ ВЕШТИНЕ У ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА: Заштитимо животну средину кроз свој рад

ЗЕЛЕНЕ ВЕШТИНЕ У ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА: Заштитимо животну средину кроз свој рад

Широк спектар знања у погледу вештина које су потребне за зелену организацију пословања и радног окружења, а које омогућавају запосленима да допринесу одрживом развоју и заштити животне средине кроз свој рад.

23. 01. 2024. у 11:11УН циљ 4, 13

Socijalna pravda

20.februar obeležavamo kao Svetski dan socijalne pravde

Poslednjih godina, izraz „socijalna pravda" postao je jednako istaknut kao i „ljudska prava". To je u suštini koncept pravičnosti unutar društva i odnosi se na pravičnost u bogatstvu, mogućnostima, osnovnim potrebama. Poslednjih decenija govorimo o pravičnosti kada su u pitanju pol, rasa i životna sredina.

Danas je više nego ikad bitno da se u celom svetu radi na unapređenju socijalne pravde jer ekonomske i socijalne nejednakosti postaju sve izraženije. Promovisanje dostojanstvenog rada , mogućnosti zapošljavanja, socijalne zaštite i konstruktivan socijalni dijalog između vlada, poslodavaca i radnika su ključ socijalne pravde.

To će osigurati da svi dobiju ono što je neophodno za dobar život, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, bolje obrazovne mogućnosti za decu, zaštitu od bilo kakve diskriminacije i nejednakosti.

Info tabla

01

ŠTA JE ZELENI VODONIK?

02

ŠTA PREDSTAVLJA OŠTEĆENJE OZONSKOG OMOTAČA?

03

ŠTA JE FOTONAPONSKA SOLARNA ENERGIJA?

04

ŠTA PODRAZUMEVA EKOTOKSIČNOST?

05

ŠTA JE ODRŽIVO FINANSIRANJE?

06

ŠTA OZNAČAVA SKRAĆENICA CEF?