ODLUKU o preuzimanju osnivačkih prava nad ukupno 47 zdravstvenih ustanova u AP Vojvodini, od kojih su 44 doma zdravlja i tri zavoda, donela je juče Pokrajinska vlada koja je istovremeno imenovala vršioce dužnosti direktora tih ustanova primarne zdravstvene zaštite.


Ta odluka doneta je u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kojim je predviđeno da AP Vojvodina preuzme osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite (osim apoteke), koje su osnovane na teritoriji Pokrajine, a nad kojima je osnivačka prava do sada imala jedinica lokalne samouprave.


- Zahvaljujući donetim propisima moći ćemo ubuduće da, sa jednog mesta, tačno i precizno upravljamo zdravstvenim sistemom - izjavio je za "Novosti" pokrajinski sekretar za zdravstvo prof. dr Zoran Gojković, napominjući da je nadležnosti nad primarnom zdravstvenom zaštitom na teritoriji centralne Srbije preuzelo resorno ministarstvo.


Obrazlažući razloge za usvajanje odgovarajućih izmena zakona i donošenje te pokrajinske odluke, on je istakao da su od 2008. godine, kada su domovi zdravlja dati u nadležnost lokalnim vlastima, bili otežani uslovi rada na tom nivou zdravstvene zaštite, što je dovelo do nepoštovanja finansijske discipline, neusklađenosti sa ostala dva nivoa i pada kvaliteta zdravstvene zaštite u zemlji.

Pročitajte još: Spajanje bolnica i domova zdravlja

- U narednom periodu, za četiri do šest meseci, trebalo bi da budu završeni poslovi oko registracija prema novom osnivačkom aktu, da se imenuju novi upravni i nadzorni odbori tih zdravstvenih ustanova i obave sve druge formalnosti kako bismo dobili optimalnu mrežu zdravstvenih ustanova u Vojvodini i na nivou cele Srbije.

Gojković je naglasio da je tim zakonskim propisima predviđena maksimalna odgovornost za pacijente kao i da će najveća posvećenost preventivi biti ključno u budućem radu domova zdravlja.


- Moramo da unapredimo kadrovski potencijal, da unapredimo rad lekara u domovima zdravlja i da se tu građanima pruža najveći deo zdravstvenih usluga. Posebno insistiramo na tome da se što pre popravi naoko loš odnos između lekara opšte prakse i građana.


Foto D.Dozet

Takođe, da nastavimo opremanje tih ustanova - poručio je Gojković.

Odluka Pokrajinske vlade doneta je i u skladu su sa ranije usvojenom odlukom o prenošenju određenih ovlašćenja u oblasti zdravstva koja ima Skupština Vojvodine na Pokrajinsku vladu.

Za vršenje prava i obaveza osnivača nad domovima zdravlja sredstva su planirana u Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu.


I ZAVODI POD ISTOM KAPOM

POD "kapu" Pokrajine prešli su i Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika i Zavod za hitnu medicinsku pomoć. Sve tri ustanove su u Novom Sadu.