NOVI SAD - PRISTAJEM da svedočim protiv okrivljenog i ispričam sve, ali ne znam da li ću imati snage, plašim se i od same pomisli da ću ga videti. Ne znam da li ću ja to moći, strah me je, posle svega što sam doživela. Znam da mi sada, kada je uhapšen i nalazi se u pritvoru, ne može nauditi, ali ipak, nije mi svejedno.

Ovako je reagovala jedna maloletna žrtva trgovine ljudima na poziv suda da svedoči u postupku protiv optuženog. Njena bojazan, međutim, razvejana je posle razgovora u Višem sudu sa Jelenom Ostojin, sudijskim pomoćnikom u Službi za pomoć i podršku svedocima i oštećenima.

U opuštenoj atmosferi, u sobi sa udobnim nameštajem, dva pisaća stola i kompjuterima, sedamnaestogodišnjakinji je u prisustvu roditelja i predstavnika Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima objašnjeno da neće morati da uđe u sudnicu, već da će se njen iskaz audio i tonski direktno prenositi. Tokom glavnog pretresa, kada je došlo do njenog saslušanja, sudija je iz sudnice postavljao pitanja, a ona odgovarala i na kraju, sve je dobro prošlo.

Otkako je juna 2015. godine u ovom novosadskom sudu u formirana pomenuta služba, emotivnu i logističku pomoć i podršku je tražilo 19 svedoka i oštećenih, pre, za vreme i posle svedočenja.

- Mogu da nam se obrate svedoci i oštećeni u krivičnim postupcima koji smatraju da im je potrebna podrška - predočava Ostojinova, dodajući da se na ovu službu upućuju i na osnovu procene sudija ili tužioca. - Svedoci i oštećeni koji se plaše, ne ulaze u sudnicu, i ne znaju šta se u njoj dešava. Na pitanja sudije, advokata i veštaka odgovaraju u kancelariji Službe preko audio i video opreme.

Jedna žena, žrtva porodičnog nasilja, plašila se da dođe u sud i svedoči, a bila je ključni svedok. Na poziv Službe za pomoć i podršku je, ipak, došla. Plakala je i drhtala od straha, ne želeći da se pojavi u sudnici, kako bi izbegla dodatni stres i susret sa nasilnikom. Pošto joj je rečeno da ne mora u njoj i fizički da bude unutra i priča o onome šta je doživljavala od nevenčanog supruga, pristala je da govori, i to video - linkom.

Među svedocima i oštećenima, kojima je ova služba pomogla da prevladaju strah od suda, bilo je i maloletnika. Neki su zahtevali da roditelji ne budu prisutni dok svedoče, što im je udovoljeno. Od početka godine sve je više zahteva sudija da oštećeni prođu kroz službu i da se pripreme za glavni pretres, jer se u praksi pokazalo kao vrlo efikasno.


TRAŽE ZAŠTITU

BILO je dosta slučajeva da su se ovoj Službi javljali ljudi, koji imaju neki slučaj u sudu i smatraju se oštećenima, iako u suštini nisu, a traže savet za parnične postupke. Javljale su se i žene koje vode brakorazvodne parnice, tražeći zaštitu, jer im bivši muževi prete, zbog podele imovine i starateljstva nad decom.

- Ova služba se odnosi samo na krivične predmete - ističe naša sagovornica. - Gotovo svakodnevno se javljaju stranke interesujući se kako da opravdaju nedolazak na poziv suda, da li imaju pravo na troškove prevoza i slično.

SOBA ZA SVEDOKE

POSLE dobijanja obaveštenja, svedoci i oštećeni mogu da se jave na broj telefona 021/4876-482 i dogovore dolazak u sud. Biće sačekani na ulazu zgrade, a zatim imaju mogućnost da jedno vreme pre svedočenja provedu u posebnoj prostoriji, gde u neformalnom razgovoru mogu da saznaju sve u vezi sa njihovim svedočenjem - gde će svedočiti, ko će biti u sudnici, kako izgleda sudnica, ali i o tome kako izgleda sam postupak.