BURNU prošlost i različite vlasnike imala je apoteka "Kod zlatnog orla" u Beogradskoj ulici broj 15, u Petrovaradinu. Ali među prvim i svakako njenim najpoznatijim vlasnicima bio je Čeh Franc Šams, po kojem apoteku i danas, više od dva veka kasnije, meštani zovu "Šamsova". Ispred već godinama zakatančenih metalnih vrata stoje natpis i grb sa orlom raširenih krila, baš kao u vreme kada je otvorena.

Petog novembra 1764. godine Privilegovano trgovačko društvo iz Temišvara zakupilo je pravo na držanje vojnih apoteka. Franc Šams (Lajtmeric 1779 - Belje 1839), kao školovani farmaceut, u Petrovaradin stiže krajem 1802. godine i tu otvara apoteku.

Osim da spravlja i prodaje medikamente, apotekar je voleo da se lati i pera. Podno tvrđave, započeo je, a u Pešti 1819. godine završio knjigu "Dobrim građanima Petrovaradina od Franca Šamsa", posvetivši je nekadašnjim sugrađanima, kako je napisao, "u znak zahvalnosti za vaše poštovanje, prijateljstvo i ljubav".

Iz rodne Češke u Petrovaradin, stigao je, pretpostavlja se, ili kao mladi vojni apotekar, ili posredstvom nekog trgovačkog društva za lekovite sirovine. Kupuje kuću i apoteku od svog prethodnika, apotekara Franje J. Krigera, prvog vlasnika javne građanske apoteke u Petrovaradinu.

Franc je s pažnjom uredio enterijer i uveo bogatu dekoraciju

- Mogućnost da je još kao mladić uspeo kupiti kuću i apoteku, te ih gotovim novcem isplatiti, navodi na zaključak da je Šams bio dovoljno imućan - predočava Gordana Bulović iz Muzeja grada. - Prateći modu tog vremena, pažljivo je pristupio uređenju enterijera. Dole se nalazio dublji deo nameštaja sa fiokama, većinom za biljne preparate, dok je na njemu stajao plići, sa lekovima u staklenim, drvenim ili porculanskim posudama. Shodno nazivu apoteke, dekoracija na njima predstavljala je orla raširenih krila.

Samo godinu dana po dolasku u Petrovaradin, maja 1803. Šams se ženi izabranicom Terezijom, iz bogate i ugledne zemunske porodice Konstantina Hadija. Kumovi na venčanju bili su im gradonačelnici Petrovaradina i Zemuna, Kristofer Hamfogel i Edvard During. Terezijin otac bio je u bliskim vezama sa Obrenovićima, s obzirom na to da je njegova supruga Ljubica bila rođaka Jevrema Obrenovića, a on sam bio jedan od sekretara kneza Miloša.

"ŠAMSOV PARK" KAO dugogodišnji žitelj Petrovaradina, ovaj ugledni apotekar dao je veliki doprinos u ulepšavanju grada. Učestvovao je u osnivanju prvog uređenog parka izvan tvrđave i civilnog naselja Majur, koji je po njemu jedno vreme nosio naziv "Šamsov park".

Terezija, sa kojom je Šams imao samo jedno dete, sina Franju, često je odlazila u rodni Zemun, a razlog sve dužih zadržavanja kod roditelja bilo je suprugovo sve strastvenije bavljenje naukom i književnošću, što je značilo da lepoj i mladoj gospođi Šams nije poklanjao dovoljno vremena.

- "Kod zlatnog orla" piše se i prva istorija ovog grada, upravo iz pera tada njenog žitelja i apotekara Šamsa - objašnjava daleku prošlost Gordana Bulović. - Centar njegovog interesovanja bio je usmeren na proučavanje kraja u kom je živeo, njegovoj prošlosti, ekonomskim i zdravstvenim prilikama.

Kao rezultat tog šesnaestogodišnjeg istraživanja, nastala je njegova prva, već pomenuta knjiga, o kojoj je u rubrici "Razno" 1886. doneo belešku list "Javor" koji je izlazio u Novom Sadu.

Dok je Šams u Petrovaradinu živeo kao ugledni građanin, njegov i Terezijin praunuk, poznati književnik Anton Gustav Matoš, 1894. godine tamnovaće u vlažnim kazamatima Petrovaradina, odakle će jedva pobeći.

Stojnice iz Šamsove apoteke

Znameniti potomak, još znamenitijeg pretka, bio je i dr Ferdinand Šams, osnivač Državne hemijske laboratorije u Srbiji 1873. godine, koji će kasnije postati revizor za sve apoteke u Kraljevini.

O tom dalekom rođaku u sabranim delima nalazi se Matošev zapis, u kojem on, govoreći o majci, kaže: "Jedan brat moje Marije, dr Ferdinand Šams, preselio se u Srbiju, tamo je postao prvi državni kemičar, prijateljevao je s kraljem Milanom, Ristićem, liberalskim svojim stranačkim vođom..." Kralj Milan Obrenović odlikovao je dr Ferdinanda 1884. Takovskim ordenom V klase.

Grb sa orlom raširenih krila na ulazu

BOTANIČKA BAŠTA KOD STRAŽILOVA

GENERALNA komanda u Petrovaradinu, rešenjem od 17. maja 1806. Šamsu je odobrila osnivanje filijalne apoteke u Sremskim Karlovcima. Shodno tome, Magistrat već 14. januara 1807. sklapa ugovor sa njim, u nadi da će u njoj raditi kvalifikovano lice. Na zemljištu koje je dobio na besplatno korišćenje, zvanom Ešikovac u stražilovskoj dolini, Šams osniva botaničku baštu sa lekovitim biljem za potrebe apoteke. Međutim, 1812. Šams prodaje apoteku za 3.000 forinti sa svim rekvizitima i zalihama lekova.