APELACIONI sud u Beogradu preinačio je presudu Višeg suda u Pančevu kojom je D. Č. (22), iz Banatske Subotice, bio osuđen na pet godina zatvora zbog obljube deteta, mlađeg od 14 godina, koje je za posledicu imalo trudnoću i oslobodio ga krivične odgovornosti. Kao obrazloženje navedeno je da on kao pripadnik romske nacionalnosti, kao što je i devojčica, i zbog osobenosti koje ih karakterišu, kao i zbog niza drugih ličnih okolnosti, nije bio dužan i nije mogao da zna da je njegovo delo zabranjeno, kako se branio pred sudom.

Iz dokaza koji su izvedeni tokom prvostepenog suđenja utvrđeno je da su se D.Č. i maloletnica, koja je u to vreme imala 13 godina i deset meseci, u julu 2017. upoznali preko društvene mreže, da je bio kod nje i da su stupili u seksualne odnose. Mesec dana kasnije, nakon pregleda u bonici u Vršcu, utvrđeno je da je devojčica trudna. Sud je takođe utvrdio i da D. Č. i maloletnica žive u vanbračnoj zajednici.

- Polazeći od navedenih nesporno utvrđenih činjenica, Apelacioni sud je našao da se radnjama okrivljenog stiču sva obeležja krivičnog dela određena zakonom - navodi se u obrazloženju drugostepene odluke. - Ali, imajući na umu nivo obrazovanja, lične prilike, vaspitanje okrivljenog, porodične prilike i okruženje u kom se kreće i iz kog potiče, sud je našao da on nije mogao da zna da je stupanje u polni odnos sa osobom mlađom od 14 godina predviđeno kao krivično delo. Apelacioni sud je našao da je okrivljeni, s obzirom na to da su njegova porodica i porodica oštećene podržale njihov odnos i u skladu sa običajima romske populacije njihov zajednički život proslavile, imao razloga da veruje da je njegovo ponašanje dozvoljeno i čak društveno poželjno.

Pročitajte još - SKANDALOZNA PRESUDA: Obljubio maloletnicu (13), ostala u drugom stanju, a sudija ga - OSLOBODIO!

Ovakva odluka Apelacionog suda izazvala je brojne polemike u javnosti. I dok jedni smatraju da bi neko drugi za ovako nešto bio osuđen, ima i onih koji smatraju da diskriminacija ne postoji i da je drugostepeni sud doneo pravu odluku.

Advokat Tihomir Konstantinović ističe da svako podleže krivičnopravnoj odgovornosti, nezavisno od toga kojoj populaciji pripada.


VEŠTACI ZNAČAJNO za Apelacioni sud je bilo mišljenje veštaka, koji su konstatovali da je devojčica u vreme kritičnog događaja imala 13 godina i 10 meseci, da su njena emocionalna i socijalna zrelost bile u skladu sa uzrastom, dakle da je gotovo dostigla uzrast od 14 godina, koji je zakonodavac opredelio kao prosečno doba u kom većina dostiže psihičku i fizičkku zrelost za stupanje u seksualne odnose. Presudna je bila i činjenica da je D. Č. sa njom zasnovao vanbračnu zajednicu u kojoj i danas žive i odgajaju zajedničko dete, iz čega proizilazi da okrivljeni stupanje u polne odnose sa oštećenom nije doživeo kao jednokratni seksualni čin.

- Reč je o devojčici, ona je nedorasla i fizički i psihički - kaže Konstantinović. - Svaka osoba, bez obzira na pol, rođenjem stiče prirodno pravo na život, a to pravo država mora da štiti Ustavom i zakonom. Nezavisno od običajnog prava među Romima i drugih okolnosti, mislim da takve stvari treba kažnjavati. Običajna prava ne mogu da negiraju krivičnu odgovornost, jer bi to značilo da bi trebalo legalizovati krvnu osvetu, s obzirom na to da blaga kaznena politika negativno deluje na potencijalne izvršioce krivičnih dela. Po mom mišljenju, Apelacioni sud je ovoj stvari prišao blagonaklono imajući u vidu praksu među romskom populacijom.

Sa druge strane, advokat Vesna Momčilović smatra da je Apelacioni sud u ovom slučaju dao prednost "životu", jer, kako naglašava zakoni su jedno, a život je nešto drugo.

- Apelacioni sud je doneo odluku smatrajući da postoji lični i porodični sklad ovog romskog para - kaže Momčilovićeva. - Sud je nastojao da ne napravi štetu i da šire sagleda život ovog para. Verovatno je postavio i pitanje u kakvoj situaciji bi se našla devojčica ukoliko bi njen "supružnik" bio upućen na višegodišnju robiju.

Drugostepeni sud je, kako navodi, procenio da je par slobodno doneo odluku o suživotu, da će njihova veza trajati i u budućnosti, kao i da bi kruta primena krivične sankcije dubinski poremetila tu vezu:

- Ne smatram da u ovom slučaju ima diskriminacije ostalih etničkih grupa, jer se zakoni uvek primenjuju prema konkretnim okolnostima. U ovom slučaju one su takve da je sud procenio da je šteta manja ukoliko presudu poništi.


JURIĆ: KAKVU PORUKU ŠALjEMO?


NA presudu Apelacije na Tviteru je reagovao Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić":

- Sud oslobodi čoveka koji je obljubio devojčicu od 13 godina, koja je pritom ostala trudna uz obrazloženje optuženog "da nije znao da je to zabranjeno". Kakvu poruku šaljemo? Da li pripadnost jednoj nacionalnoj zajednici abolira učinjeni zločin? Da li je normalno da u 21. veku opravdavamo prinudne brakove? Kako se oseća devojčica od 13 godina koja je zatrudnela, jer "tradicija" tako nalaže? Želeo bih da mi potpisnik ove oslobađajuće presude dr Miodrag Majić odgovori na ova pitanja.