MINISTAR prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević najavio je da će 11. marta biti raspisan Program "Ideje", koji će kroz stalno otvorene javne pozive omogućiti finansiranje razvojnih projekata zasnovanih na "izvrsnim idejama".

- Budžet za sprovođenje ovog programa iznosi 24 miliona evra, a projekti u okviru ovog programa nemaju unapred zadate teme - kazao je Šarčević u SANU, na skupu posvećenom učešću Srbije u sadašnjim i budućim programima sa Objedinjenim institutom za nuklearna istraživanja (OINI), koji se nalazi u Dubni, u Rusiji.

Ministar je dodao i da su raspisani i Program saradnje srpske nauke sa dijasporom, čiji budžet iznosi 800.000 evra, i Program za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije, sa budžetom od 2,4 miliona evra.

- U poslednjih pet godina budžet za nauku povećan je za 46,3 odsto - podsetio je Šarčević. - Sprovedena je kompletna reforma sistema finansiranja naučnih istraživanja, pa se sa projektnog finansiranja prešlo na institucionalno. Prvi konkretan korak u toj reformi napravljen je u decembru 2018, kada je usvojen Zakon o Fondu za nauku, a namera je da se kompletna procedura i upravljanje projektnim pozivima odvijaju preko ovog fonda.


Pročitajte i: Šarčević: Portugal pomaže srpskoj nauciMinistar je naveo da je povećan kapacitet Naučno-tehnološkog parka u Beogradu, da je u ovakav park u Novom Sadu uloženo 23,9 miliona evra, u park u Nišu 10 miliona evra, te da je za opremanje parka u Čačku izdvojeno 2,7 miliona evra.

- Naših 446 organizacija učestvuje u 311 evropskih projekata u okviru "Horizonta 2020", programa sa ugovorenim budžetom od 102,6 miliona evra - naglasio je on. - Srbija ostvaruje saradnju u oblasti nauke i istraživanja sa institucijama širom sveta, kako bi naši istraživači imali mogućnost da učestvuju u eksperimentima u različitim oblastima. Primeri dobre saradnje su Institut u Dubni, CERN, JRC...