Paradoksi naših života

V. N.

07. 02. 2016. u 13:15

Književni kritičari biraju knjigu godine (3): Među zapaženim knjigama u 2015. izdvojili smo one naslove i autore koji su na umetnički vredan način predstavili dominantne žanrove- ističe Goran Maksimović

Парадокси наших живота

Među zapaženim knjigama u 2015. izdvojili smo one naslove i autore koji su na umetnički vredan način predstavili dominantne žanrove, poetičko-stilska i tematska opredeljenja savremene srpske literature. Ovo ističe Goran Maksimović, jedan od četvorice kritičara čije glasove danas objavljujemo.

JASMINA TONIĆ (Beograd)

1. "MALI GLOSAR KREATIVNOG PISANjA", Milisav Savić ("Agora")

2. "STARAC I PESME", Slobodan Zubanović (NB "Stefan Prvovenčani")

3 "NEVIDLjIVA MESTA", Tomislav Marinković (NB "Stefan Prvovenčani")

4. "POGLED S TREMA", Petar Cvetković ("Tanesi")

5. "GROZNICA I PODVIG", Tihomir Brajović ("Geopoetika")


Pisana u formi rečnika, knjiga M. Savića je zanimljivo i jedinstveno delo, svojevrsno uputstvo budućim piscima, u kojem Savić izlaže sopstvenu poetiku, ali i opisuje poetičke tendencije u srpskoj književnosti od šezdesetih godina 20. veka do danas. Pesnička knjiga S. Zubanovića čitaoca vodi kroz suptilno poigravanje životnim situacijama i izmenjenim tačkama gledišta praćenim pesnikovom samoironijom. Zbirka pesama T. Marinkovića u potpunosti je okrenuta traganju za otkrivanjem lirskog u svakodnevnom. Melanholični ton koji prožima sve pesme, prati i pesničku težnju da se u čovekovu sumornu svakodnevicu povrati osećanje ljudskosti. U knjizi P. Cvetkovića deskriptivni element koji, na prvi pogled, ima primarnu ulogu, poslužio je pesniku da razmotri i sagleda neke od značajnih trenutaka u ljudskom životu, potvrdivši još jednom prepoznatljive i bitne odlike svog pesničkog sveta. Oslanjajući se na relevantna teorijska stanovišta i na nove pristupe interpretativne metode, u problemskoj studiji o Ivi Andriću, Brajović, analizirajući motiv erotskog u prozi našeg nobelovca, uočava da se u Andrićevim žanrovski različitim delima erotska imaginacija javlja kao model egzistencijalnog fenomena ljubavi, što svakako značajno doprinosi proučavanju Andrićevog stvaralaštva.

*****
JELICA ŽIVANOVIĆ (Beograd)


1. "REPUBLIKA ĆOPIĆ", Vule Žurić ("Službeni glasnik")

2. LA SANS PAREILLE, Milisav Savić ("Agora")

3. "NEVIDLjIVA MESTA", Tomislav Marinković (NB "Stefan Prvovenčani")

4. "ČISTINA", Ana Ristović ("Arhipelag")

5. "POGLED S TREMA", Petar Cvetković ("Tanesi")


Žurićev "narodnooslobodilački roman u devet ofanziva", kao književna biografija jednog pisca istovremeno je i dijalog sa njegovim delom i zaseban pripovedni svet. Ljubavna priča sa dodacima, koju prateći Miloša Crnjanskog piše M. Savić, žanrovski isprepletana i kompoziciono uređena brojem deset, prerasta okvire običnog romana. Ukršta prošlost i sadašnjost, umetnost i istoriju, ljubav i stradanje.

U tri izdvojene pesničke zbirke pokazuje se, različitim putevima, da je život u svim svojim ispoljenjima lirski subjekt savremene poezije. Knjiga T. Marinkovića, stvarnija od bilo kog drugog sveta, otkriva upravo ono skriveno, neizvesno, sputano svakodnevicom i prolaznošću.

Igra vidljivog i nevidljivog, prisutna i u zbirci A. Ristović, delom je pomerena u drugu ravan, u virtuelni, prividno stvarni svet društvenih mreža. Polazeći od svakodnevnih, naizgled običnih životnih zbivanja, poezija P. Cvetkovića i u novoj zbirci u neprekidnom lirskom dijalogu s prirodom, kulturom, nasleđem uopšte, čitaocu taj život otkriva, nudeći nove i više spoznaje.

*****
ČASLAV NIKOLIĆ (Kragujevac)


1. "ZABLUDE ČITANjA", Dragan Bošković ("Službeni glasnik")

2. "ATAKA NA ITAKU", Mirko Demić ("Agora", GNB "Žarko Zrenjanin")

3. "LAGER", Ljubomir Koraćević (KOV)

4. "ZLATNO DOBA", Zvonko Karanović (LOM)

5. "SRPSKI KULTURNI OBRAZAC I SRPSKA KNjIŽEVNOST", Milan Radulović (Institut za književnost i umetnost, PBF "Sveti Vasilije Ostroški"


Problemska raznovrsnost, grananje mišljenja prema različitim oblastima znanja (od literature i lingvistike, preko istorije, geopolitike, kulturologije do medicine i teologije, preko iskustva braka, tela, rata, egzila, do ljubavi i boga), otvaraju novu Boškovićevu knjigu eseja prema svima koji prepoznaju delikatnu misao o čoveku i svetu.

Iskustvo (polu)rata devedesetih godina u Hrvatskoj Demićeva knjiga, neretko optikom burleske, osvetljava kao nedopričanu, istinu "pokolja u zavičaju", kao "apokaliptični potop", dosledno, do šahovske table zavičaja i sveta, do statistički bezuslovnog rezultata: "0:0". Jer "pobednicima pripada velika nula", a "poraženima ona manja".

Smenjivanje godišnjih doba i vanrednih geoistorijskih okolnosti u romanu Lj. Koraćevića nije samo prilika da se proveri ontološki i kulturnoistorijski obzor modernog, poznocrnjanskijanskog sveta, nego da se raskrije i iskustvo potonje misli - da se kišovski rastvori poetika, da se pokažu pretpostavke što ih pripovedanje i pripovedač moraju ispuniti.Postapokaliptična, distopijska, hologramska, meditativna, ironična, ciklična i simetrična, a u isti mah jezički fragmentarna knjiga pesama Z. Karanovića ne samo da kritički obeležava arhetip zlatnog doba čovečanstva, nego ironijskom osvetljenju osobito izlaže ovovremenu nostalgičnu omamu derivatima izgubljenog raja.

Knjiga M. Radulovića predstavlja opsežan antropološko-kulturološko-teološki uvid i uvod u srpsku književnost, u gradivo i strategije oblikovanja srpskog kulturnog obrasca. Otpočevši proziranjem u prirodu odnosa jezika i duha stare srpske pismenosti i književnosti, opisujući razmere umetničkog i šireg, duhovnoistorijskog karaktera figura "kulturne sinteze" u 18. i 19. veku, knjiga ishoduje neobičnim istraživačkim formatom - propitivanjem duhovnosti književnosti.

*****
GORAN MAKSIMOVIĆ (Niš)


1. "ATAKA NA ITAKU", Mirko Demić ("Agora")

2. "HVATANjE STRAHA", Radosav Stojanović ("Panorama")

3. "U SAGLASJU SA MOKRANjCEM", Vlasta Mladenović (SKZ)

4. "SILAZAK U SAMOĆU", Đorđo Sladoje ("Filip Višnjić")

5. "DOGAĐAJ I PRIČA", Dušan Ivanić (Filozofski fakultet Niš)

Književno istorijska studija D. Ivanića predstavlja izuzetan primer tumačenja memoarske proze u novijoj srpskoj književnosti. Prozni rukopisi M. Demića i R. Stojanovića na autentičan način prikazuju paradokse savremenog života razapetog između ratnih stradanja i tihog biološkog nestajanja čitavih pokrajina i naroda. Zbirke pesama V. Mladenovića i Đ. Sladoja predstavljaju snažnu reinterpretaciju tradicije, kao i srpske duhovnosti prožete individualnim i regionalnim posebnostima.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije