PRE 27 godina, tog 21. novembra, u američkoj bazi "Rajt Peterson" u Dejtonu, parafiran je Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa.

Komentari (0)