BEZ ŽALBE AKO OŠTEĆENA RINGLA RADI: Pojedini proizvođači garancijom ne pokrivaju estetske promene koje ne utiču na funkciju

S. BULATOVIĆ

29. 04. 2021. u 09:47

PERFEKCIONISTI će teško savladati proizvođače čijim proizvodima nisu baš sasvim zadovoljni. Skoro po pravilu, garancija ne pokriva estetske mane kupljenog artikla. Novu robu ili popravku kupljenog, potrošač će uspeti da izdejstvuje jedino kada je zbog oštećenja smanjena i funkcija i sigurnost aparata.

БЕЗ ЖАЛБЕ АКО ОШТЕЋЕНА РИНГЛА РАДИ: Поједини произвођачи гаранцијом не покривају естетске промене које не утичу на функцију

Proizvođača se estetika ne tiče

To je razlog i što je kratkih rukava ostao Vukojica K. kada se "Gorenju" žalio na još prilično nov šporet sa ravnom pločom. Aparat je kupio aprila 2016. godine. Prvi put je uložio reklamaciju već 19. oktobra 2017. godine, jer je gornja ploča počela da se ljušti. Reklamaciju je pisao ponovo u januaru 2021. i ona se odnosi na materijal, odnosno lepak koji je postavljen između staklene ploče i metalnog dela šporeta. Dobio je odgovor da je u pitanju mehaničko oštećenje.

- Reklamacija se odnosila na estetske promene, estetske promene ne utiču na funkciju i sigurnost aparata, te nisu predmet rešavanja u okviru garantnog roka po tekstu garancijske izjave - odgovorili su u "Gorenju". - Nažalost, i pored naše dobre volje da vam izađemo u susret i reklamaciju pozitivno rešimo, najljubaznije vas obaveštavamo da ista ne podleže garanciji i uslovima definisanim u "Garancijskoj izjavi", gde su navedeni slučajevi koje garancija ne obuhvata. Vaša reklamacija nije opravdana.

I zaista, u dostavljenoj "Garancijskoj izjavi" se vidi da kupci ne mogu da se žale na potrošni materijal, poput sijalica i filtera, manja odstupanja u nijansi boje, veću bučnost zbog starosti, estetske greške, greške koje načini strano telo ubačeno u aparat, kao i da ne mogu da traže od proizvođača da im čisti filtere.

Odgovor, da li su kupci zaista u ovakvim situacijama razmaženi ili s pravom insistiraju i na esteskim manama, potražili smo u Pokretu potrošača Beograda. Prvi čovek ove organizacij Petar Bogosavljević, veruje da kupac konkretnog šporeta s punim pravom treba da se obrati Regionalnom savetodavnom odboru potrošača, pa i tržišnoj inspekciji.

- Zakon o zaštiti potrošača, odredbama koje se odnose na saobraznost proizvoda, obuhvata i estetski izgled - kaže Bogosavljević. - Samo može da bude pitanje da li da se primeni odredba, koja omogućava potročašu da bira da li da mu se vrati novac, izvrši zamena ili otkloni nesaobraznost. To su tri varijante o kojima odlučuje potrošač. Kupac u okviru dve godine ima pravo na ostvarivanje prava na osnovu nesaobraznosti. Ima mesta da se obrati Regionalnom savetodavnom odboru potrošača. Ministarstvo plaća advokata i pravnika koji pružaju besplatne usluge .

Bogosavljević veruje da možda ima mesta i za tržišnu inspekciju, kojoj su doduše, dosta smanjene nadležnosti u pogledu zaštite prava potrošača.

- Ima pravo da vidi da li su ispoštovane procedure, da li je reklamacija bila osnovana - dodaje Bogosavljević. - Stavovi iz njihove garancijske izjave nisu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i potrošač bi trebalo da citira taj deo i traži tumačenje.

KAKO SE GUBI PRAVO NA GARANCIJU

"GARANCIJSKA izjava" ovog proizvođača navodi i situacije u kojim se gubi pravo na garanciju. To su:

* nepoštovanje uputstva za upotrebu,

* nepravilne ugradnje, upotrebe i održavanja aparata,

* popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,

* ugradnje neoriginalnih rezervnih delova,

* nemarno rukovanje aparatom koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,

* oštećenja nastala zbog mehaničkih udaraca po krivnji kupca ili treće osobe,

* greške koje su posledica smetnji iz okoline, kao udar groma i poplave.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)