Od Bogoslovije do Volgine u četiri trake: Iduće godine sređuju Ulicu Dragoslava Srejovića

M. STANOJKOVIĆ

23. 06. 2020. u 07:13

Од Богословије до Волгине у четири траке: Идуће године сређују Улицу Драгослава Срејовића

Foto N. Skenderija

Direkcija započela postupak za izradu tehničke dokumentacije za saobraćajnicu na Paliluli. Radovi bi mogli da počnu već sledeće godine. Problemi sa vodovodom i kanalizacijom

SLEDEĆE godine mogli bi da počnu radovi na izgradnji saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom - Dragoslava Srejovića od Bogoslovije do Volgine ulice. Direkcija za građevinsko zemljište raspisala je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije, a očekuje se da se ovaj posao završi za oko sedam meseci. Ova saobraćajnica dobiće dve trake po smeru, a biće sređena i kanalizaciona i vodovodna infrastruktura.

- Prvo moramo da uradimo dokumentaciju, a ukoliko se budu stekli uslovi, radovi bi mogli da počnu sledeće godine - kaže za "Novosti" Marko Stojčić gradski urbanista. - Radiće se četiri saobraćajne trake, dva trotara. Na tom potezu imamo mnogo problema sa vodovodom i kanalizacijom.

Kako se navodi u projektu, predmet saobraćajnih površina je deonica ulice Dragoslava Srejovića u dužini od 800 metara, od kružne raskrsnice Bogoslovija do raskrsnice sa Volginom ulicim, odnosno ispred ulaza u kompleks preduzeća "Beograd put". Postojeća ulica će biti proširena sa pripadajućom infrastrukturom, planira se dogradnja rezervoara i rekonstrukcija crpne stanice "Pionir".

- Planom detaljne regulacije od Bogoslovije je predviđeno proširenje kolovoza sa po dve saobraćajne trake po smeru, širine 12 metara, (dva puta šest metara) i obostrani trotoari širine tri metra - stoji u planu. - Dalje je planirana nova konstrukcija takođe, sa po dve trake po smeru, i ivično zelenilo sa desne strane širine 2,5 metara. Parkiranje u profilu ulice nije planirano. Planom je predviđeno da se problemi parkiranja rešavaju u okviru sekundarne mreže ulica koje opslužuju ulicu Dragoslava Srejovića. Parking površina ispred "Beograd put" zbog proširenja profila gubi svoju funkciju.

Prema tehničkoj specifikaciji, projektom je prdviđeno da se saobraćajnica uklopi u postojeće ulice i da se projektuju raskrsnice sa ulicama Generala Aračića, Milice Janković, Marijane Gregoran.

Posao počinje od kružnog toka na Bogosloviji

DRVORED PLATANA OSTAJE

OSIM saobraćajnih, projektom je predviđeno i uređenje zelenih površina, a postojeći drvored platana kod preduzeća "Beograd put", trebalo bi da se sačuva.

- Treba da se utvrdi koja se stabla mogu zadržati, a koja se moraju ukloniti. Drvorede platana na raskrsnici sa Volginom ulicom koja se nalaze duž ulice Dragoslava Srejovića u najvećoj meri zadržati u adekvatnim zastorima za stabla - stoji u planu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije