PREDSEDNIK Skupštine grada Nikola Nikodijević predložio je Sekretarijatu za zdravstvo da se svim parovima prijavljenim na konkurs, koji su ispunili uslove, omogući finansiranje četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje o trošku Grada. Već je rangirano 100 parova, koji su ušli u proces. Na konkurs je prijavilo 140 parova, od kojih je 112 ispunilo uslove, a iz gradske kase je za ove namene izdvojeno od 30 miliona dinara.

- Budući da je odziv građana bio veći i da je potreba za ovom vrstom finansijske pomoći bračnim parovima značajna olakšica, inicirao sam predlog da Sekretarijat za zdravstvo dopuni ovu odluku i da se svim parovima prijavljenim na konkurs, a ispunili su uslove, omogući finansiranje četvrtog pokušaj vantelesne oplodnje o trošku Grada - rekao je Nikodijević.

Pročitajte još - VANTELESNA OPLODNjA: Četvrti pokušaj o trošku Grada

On je istakao da Grad posebnu pažnju posvećuje afirmaciji populacione politike, sa ciljem stimulisanja mladih bračnih parova na rađanje drugog, trećeg i četvrtog deteta.

- U cilju podsticanja rađanja i podrške porodicama sa decom, Beograd je doneo novu odluku o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda - naveo je Nikodijević. - Na ovaj način se pravo na novčano davanje porodiljima uvećava, nezavisno od pomoći koje daje Republika Srbija.