hrvatski jezik

GOVORE JEZIKOM VUKA I DANIČIĆA, A NE PRIZNAJU:  Naši lingvisti o hajci koju vodi Hrvatska protiv sadržaja gramatike za osmi razred

GOVORE JEZIKOM VUKA I DANIČIĆA, A NE PRIZNAJU: Naši lingvisti o hajci koju vodi Hrvatska protiv sadržaja gramatike za osmi razred

HAJKA na srpski udžbenik gramatike za đake osmog razreda, koju vode hrvatski zvaničnici, dolazi od onih čiji su preci jedini na svetu imali koncentracioni logor za decu. Jezik koji se danas naziva hrvatski bio je još krajem 19. veka jezik Vuka Karadžića i Đure Daničića. I govorili su ga najpoznatiji hrvatski lingvisti tog doba. Tako da danas ćiriličke table lupaju i ćirilička slova zatiru tamo gde su im preci "srpski štitili i srpski pisali".

10. 10. 2021. u 13:00

LINGVISTI UPOZORAVAJU: Tražiće hrvatski jezik u čitavoj Srbiji!

LINGVISTI UPOZORAVAJU: Tražiće hrvatski jezik u čitavoj Srbiji!

ZAHTEV da se hrvatski jezik uvede kao službeni u celoj Vojvodini moguć je samo u zemlji u kojoj nema utvrđene jezičke politike. Čudim se zašto je zahtev usmeren samo na AP Vojvodinu, kad je s istim razlogom mogao biti za celu Srbiju. U državi koja je rešila jezička pitanja nacionalnih manjina u skladu s najvišim standardima, u ponečemu i iznad tih standarda, zaista je neozbiljno ispostavljanje tako neutemeljenih zahteva.

09. 03. 2021. u 11:00