MILIONI ljudi u Nemačkoj, među njima mnogi srpski državljani, trenutno moraju da biraju između državljanstva koje već imaju ili nemačkog ali, sledeća vlada bi mogla da omogući dvojno državljanstvo za sve.