Na Univerzitetu u Rimu otvoren je nacionalni centar za praćenje i suzbijanje dezinformacija. Opservatorija je deo evropske mreže osam nacionalnih opservatorija, koju finansira EU.

Komentari (0)